Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow гор-гуц arrow ГРОМАДЯНСТВО УНР
   

ГРОМАДЯНСТВО УНР

- правова належність особи до Української Народної Республіки. Регулювалося Законом про Г. УНР від 2.IIІ 1918 та законом про реєстрацію Г. УНР від 4.ІІІ 1918, Конституцією УНР. Гр-нином УНР вважалася особа, що народилася, постійно проживала на тер. України й отримала свідоцтво про належність до УНР. Подвійне громадянство виключалося. Гр-ни зобов'язані були дбати про д-ву, виконувати її закони, підтримувати порядок, свободу, рівність і справедливість. Закони регламентували порядок одержання свідоцтва про громадянство, складання обов'язкової присяги («приречення») громадянина України, порядок вступу до громадянства і порядок виходу з нього, визначення громадянства жінок та дітей. Крім суто політ, значення, ці закони сприяли заг. вирішенню правових проблем, пов'язаних з громадянством, надавали вагомості і врочистості процедурі реєстрації громадянства тощо. Проте окр. положення було сформульовано невдало. Так, усі питання громадянства були віднесені до компетенції не вищого органу держ. влади, а м-ва внутр. справ; жінки мали бути в тому самому громадянстві, що й їхні чоловіки, якщо протягом певного строку офіційно не заявлять іншого. Принизливою для корінних українців стала процедура доведення свого права на Г. УНР за допомогою свідків і сплата гербового збору за отримання свідоцтва про громадянство. Проду-манішими були норми про вихід з Г. УНР та позбавлення його: перше питання вирішувалося Урядом УНР за заявою особи, друге — тільки за постановою Суду Республіки. В ост. дні свого існування Центр. Рада визнала недосконалість законів про Г. УНР. Було підготовлено проект нового законод. акта, але розглянути його Рада не встигла. Він став основою для схваленого гетьманом П. Скоропадським Закону про громадянство Української держави (2.VII 1918). За Конституцією УНР (фактично не діяла) гр-нином країни вважалася кожна особа, яка набула це право у встановленому законом порядку. Вихід з громадянства вирішувався Урядом УНР за заявою відповідної особи. Позбавлення громадянства допускалося тільки за постановою Суду Республіки. Конституція проголосила рівність усіх гр-н УНР «у своїх громадянських і політичних правах». Передбачалося також, що тільки гр-ни УНР користуються усією повнотою громадян, і політ, прав, беруть участь в управлінні «через активну і пасивну участь у виборах до законодавчих установ і органів місцевого самоврядування».

І. Б. Усешо.

 

Схожі за змістом слова та фрази