Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТНА СИТУАЛОПЯ
   

ЕКСПЕРТНА СИТУАЛОПЯ

(від франц. situation — положення, становище і грец. — слово, вчення) — вчення про метод вирішення самост. класу ситуац. експертних задач для визначення умов і механізму взаємодії матеріальних об'єктів за їх слідами-відбитками, що утворилися в обставинах розслідуваної події, для отримання доказових фактів у судочинстві. Саме процес взаємодії (його механізм та умови здійснення) людей, механізмів, предметів поміж собою та з навкол. середовищем, що зумовлює динаміку ситуації конкр. обставини чи події, розглядається Е. с. як самост. відображуваний об'єкт, експертне вивчення якого здійснюється за сукупністю ситуац. ознак, відбитих у матеріальних слідах.

Для пізнання ситуац. ознак механізму взаємодії експерт використовує ті слідові зв'язки, що безпосередньо чи опосередковано визначають просторово-часові та енергет. характеристики взаємодії: силу, швидкість, напрямки та локалізацію у просторі тіл, що діяли в ситуації слідоутворення (з урахуванням її зовн. умов). Залежно від фіз. природи об'єктів і самого процесу взаємодії (мех., хім., біол., польового) та типу взаємодії (без-посеред. контакт, опосередкований контакт) використовуються ті ситуац. ознаки, які притаманні об'єктам, що відбились у слідах (морфологічні, субстанційні тощо). Е. с. розглядає способи вирішення двох типів ситуац. експертних завдань: часткових і загальних. Часткове має на меті з'ясування якоїсь конкр. обставини по локальному акту взаємодії (напр., напрям пострілу за кульовим отвором, напрям злому за слідами на перепоні, швидкість руху трансп. засобу за слідами гальмування тощо). Для його вирішення здебільшого достатньо інформації, яку містять сліди-відображення і сам слідо-сприймаючий об'єкт. Такий тип ситуац. завдань використовується і в процесі експертної ідентифікації та експертної діагностики, оскільки без пізнання механізму слідоутворення неможливо правильно оцінити за слідами-відображеннями ознаки об'єктів, що діагностуються чи ототожнюються. Заг. ситуаційне завдання охоплює широке коло питань, пов'язаних з пізнанням динаміки розвитку не окремої обставини, а конкретної події у цілому (напр., встановлення за слідами-відображеннями, що залишилися на трансп. засобах та шляховому полотні, всіх фаз механізму та умов, що призвели до їх зіткнення). Для вирішення заг. ситуаційного завдання експерт має дослідити не тільки взаємодіючі об'єкти та відповідні матеріальні сліди, а й зафіксовану в протоколах слідчих дій інформацію про розміщення у просторі місця події як слідоутв. об'єктів, так і матеріальних слідів їх взаємодії. За сукупністю такої інформації він встановлює часткові обставини процесу взаємодії, а далі моделює послідовність актів взаємодії як стадії єдиного процесу розвитку події від кінцевої стадії через її кульмінацію до поч. процесу взаємодії як цілісного динам. об'єкта експертного пізнання. На теор. засадах Е. с. у галузевих суд.-експертних дисциплінах розроблені та втілені в експертну практику конкр. експертні методики ситуац. аналізу. Це, насамперед, визначення механізму злому замків, сейфів, сховищ у трасології, обставин пострілу (його напряму, відстані тощо) в суд. балістиці, а також з'ясування широкого кола обставин ДТП при суд. автотех. дослідженнях, визначенні механізму спричинення тілес, ушкоджень у суд.-мед. травматології і при комплексних автотех., трасол. і суд.-мед. дослідженнях. Висновки експерта при вирішенні ситуац. завдань, викладені в акті судової експертизи, набувають силу суд. доказів.

Літ.: Прохоров-Лукин Г. В. Теор. и метод, основы суд.-экспертной ситуалогии. К., 1993; Сегай М. Я., Стринжа В. К. Суд. экспертиза материальных следов-отображений (проблемы методологии). К., 1997.

М. Я. Сегай.

 

Схожі за змістом слова та фрази