Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
   

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

(від електро... і техніка) - наука про практичне застосування електромагнітних явищ (зокрема, електр. енергії); галузь техніки. Виникненню Е. передувало нагромадження знань про електрику і магнетизм: у 18 ст.- праці М. В. Ломоносова, Б. Франкліна і Ш.-О. Кулона, в 1-й пол. і всередині 19 ст.- А. Вольти, В. В. Петрова, А.-М. Ампера, Г.-К. Ерстеда, Г.-С. Ома, М. Фарадея, Б. С. Якобі, Е. X. Ленца, Г.-Р. Кірхгофа та ін. В середині та наприкінці 19 ст. були створені перші електричні машини різних типів, в останній чверті 19 ст. електричну енергію почали використовувати у технологічних процесах: Е.-В. Сіменс створив (1878) пром. плавильну електричну піч, М. М. Бенардос запропонував метод дугового зварювання тощо. Дальший розвиток Е. зумовив виникнення електротехнічної промисловості і світлотехніки. Почалось пром. виробн. електр. генераторів, набули застосування засоби електр. освітлення П. М. Яблочкова, О. М. Лодигіна, Т.-А. Едісона і Ф. Кржижика. Важливим етапом у розвитку Е. були дослідження Дж.-К. Максвелла, Г.-Р.Герца і П. М. Лебедєва в галузі електромагн. коливань. З винаходу О. С. Попова почався розвиток радіотехніки. У 1880-81 незалежно один від одного запропонували передавати електр. енергію на велику віддаль Д. О. Лачинов і франц. електротехнік М. Деп-ре. В 90-х рр. 19 ст. М. О. Доліво-Добровольський, Н. Тесла та ін. розробили для такого передавання електр. енергії багатофазні (в т. ч. трифазні) електр. кола і машини. Особливого розвитку Е. набула у 20 ст., коли визначились осн. напрями її застосування: енергетичний, технологічний та інформаційний. У галузі енергетики Е. пов'язана з перетворенням різних видів енергії на електричну (див. Електрична станція), її екон. передаванням, розподілом, споживанням (див. Електрична мережа) та оберненим перетворенням на ін. види енергії (див. Перетворювальна техніка); в галузі технології - з використанням електричної енергії в електрометалургії, електрохімії, електротермії, електрозварюванні та ін. Електротех. засоби передавання сигналів інформації використовують у радіозв'язку, телебаченні, телеграфії, телефонії, телемеханіці тощо. З відкриттям термоелектронної емісії і фотоефекту (див. Фотоелектричні явища) набула розвитку електроніка. В СРСР дослідження з електротехніки провадить ряд всесоюз. н.-д. установ у Москві і Ленінграді, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона АН УРСР, Ін-т електродинаміки АН УРСР, Київ. та Харків. політех. ін-ти, Одеський електротех. ін-т зв'язку тощо. Важливими в цій галузі є праці В. Ф. Міткевича, О. О. Чернишова, К. І. Шенфера, М. П. Костенка, В. С. Кулебакіна, П. П. Копняєва, М. А. Артем'є-ва, О. К. Котельникова, В. М. Хрущова, С. О. Лебедєва, Л. Р. Неймана, І. М. Постникова, О. М. Міляха, А. Д. Нестеренка, К. Б. Карандєєва, В. І. Попкова, І. О. Глєбова, Г. Є. Пухова, Г. І. Денисенка, І. М. Чиженка, А. К. Шидловського та ін.

Е. набула найширшого застосування в пром-сті, на транспорті, в с. г. та побуті. Вона сприяє автоматизації виробництва, розвиткові електрифікації, електрозв'язку, обчислювальної, вимірювальної та ін. галузей техніки, прискоренню темпів науково-тех. прогресу. Див. також статті про перелічених вчених.

Літ.: Вартабедян В. А. Загальна електротехніка. К., 1971; Веселовский О. Н.. Браславский Л. М. Основы электротехники и электротехнические устройства радиоэлектронной аппаратуры. М., 1977; Загальна електротехніка з основами електроніки. К., 1977.

Д. Я. Глухов.