Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУРАС
   

КУРАС

Іван Федорович (З.Х 1939, с. Немирівське, тепер Балтського р-ну Одес. обл.) — укр. історик, політолог і держ. діяч, доктор істор. наук з 1981, професор з 1984, академік НАН України з 1995 , з. д. н. і т. України з 1998. Закін. 1962 істор. ф-т Одес. ун-ту. Працював наук, співробітником Кіровогр. парт, архіву і водночас викладав у Кіровогр. філіалі Харків, політех. ін-ту. З 1964 — у Київ, ун-ті: аспірант, згодом доцент. Від 1970 — ст. наук, співробітник і вч. секретар Ін-ту історії партії при ЦК КПУ. В 1972-83 - інструктор, консультант, зав. сектора відділу науки

Курас І.Ф. - leksika.com.ua

і навч. закладів ЦК КПУ. З 1983 — заст. директора Ін-ту історії партії. Під керівництвом К. підготовлено ряд докум. та довідкових видань, присвячених історичним подіям 1917—20. Від березня 1988 К. поєднував роботу в ін-ті з обов'язками академіка-секретаря Відділення історії, філософії і права НАН України, чл. Президії НАН України. Водночас викладав у Київ. нац. ун-ті та Ін-ті підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук. Ініціював створення в Ін-ті історії партії сектора історії, теорії і практики міжнац. відносин, сформував відповідну наук, школу. Від грудня 1991 — директор Ін-ту нац. відносин і політології (тепер Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України). Віце-президент НАН України (з 1998).

Від серпня 1994 по серпень 1997 — віце-прем'єр-міністр України з питань гуманітар. політики. Очолював Комісію у справах депорт, народів Криму. Комісію з питань реформування вищої освіти в Україні, Держ. комісію з питань реорганізації в галузі науки. Був членом Конст. комісії (1994—96). З 1996 — член Ради з питань науки та н.-т. політики при Президентові України, радник Президента України. Член К-ту з Держ. премій України в галузі науки і техніки. Досліджує проблеми нац. і міжетн. відносин, етнополітологи', багатопартійності, нац.-визв. руху в Україні поч. 20 ст. Праці: «Етнополітика: історія і сучасність» (1999), «Релігія і політика в сучасній Україні», «Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні революційної доби» (обидві — 2000) та ін. За ред. К. вийшла низка фунт, наукових, енциклопедичних видань. Лауреат Держ. премії України в галузі Науки і Техніки (1999).

І. О. Кресіна.