Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ
   

ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ

- щорічні відпустки, які надаються працівникам у передбачених законом випадках понад осн. відпустку щорічну та приєднуються до неї. Закон

України «Про відпустки» (1996) встановлює такі види щорічних Д. в.: за роботу в шкідливих і важких умовах праці (ст. 7); за особливий характер праці (ст. 8); у зв'язку з навчанням (ст. 13—14, 15); працівникам, які мають дітей (ст. 19).

Щорічна Д. в. за роботу в шкідливих і важких умовах праці тривалістю до 35 календ. днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негат. впливом на здоров'я шкідливих вироб. факторів (за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним КМ України). Конкр. тривалість зазначеної Д. в. встановлюється колект. або труд, договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівників у цих умовах. Щорічна Д. в. за особливий характер праці надається: окр. категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоц. та інтелект, навантаженням або виконується в особливих природ, геогр. і геол. умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, — тривалістю до 35 календ. днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним КМ України; працівникам з ненормованим роб. днем — тривалістю до 7 календ. днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колект. договором.

Конкр. тривалість зазначеної Д. в. встановлюється колект. або труд, договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Працівникам, які зайняті в окр. галузях нар. г-ва і мають тривалий стаж роботи на одному підприємстві, в організації (п. 2 ст. 76 Кодексу законів про працю України), надається Д. в. тривалістю від 1 до 24 роб. днів. Ця відпустка надається з метою скорочення плинності кадрів, для закріплення їх у конкр. в-ві та ін. сферах нар. г-ва. Для заохочення за виконання держ. або громад, обов'язків можуть надаватися Д. в. за місцем роботи громад, вихователям неповнолітніх та в ін. випадках — у порядку, встановленому зак-вом України (ст. 77 КЗпП України).

Див. також Відпустка у зв 'язку з навчанням.

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази