Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИНКОВИЙ ЗБІР
   

РИНКОВИЙ ЗБІР

— плата за торг. місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків тощо, який справляється з юрид. осіб і гр-н, що реалізують сільськогосп. і пром. продукцію та ін. товари на ринках. Відповідно до декрету КМ України «Про місцеві податки і збори» від 20. V 1993 (з наст, змінами і доп.) Р. з. належить до категорії місц. зборів і справляється працівниками ринку до поч. реалізації продукції за кожний день торгівлі. Гранич. розмір Р. з. не повинен перевищувати 20 % мін. зарплати для гр-н і З мін. зарплат для юрид. осіб залежно від виду ринку, його тер. розміщення та виду продукції (товару). Внесений за рахунок коштів юрид. осіб Р. з. відноситься на собівартість продукції (робіт, послуг). Іноз. юрид. особи і гр-ни сплачують Р. з. на рівних умовах з юрид. та фіз. особами України, якщо інше не передбачено міжнар. договорами і зак-вом України. Органи місц. самоврядування мають право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати Р. з. у межах установлених законом гранич. розмірів ставок. За своєю компетенцією зазначені органи можуть запроваджувати пільгові подат. ставки Р. з., повністю скасовувати цей збір або звільняти від його сплати певні категорії платників та надавати відстрочки. Р. з. перераховується до місц. бюджету в порядку, визначеному відповід. місц. радою, стягнення не внесених в установлений термін Р. з. здійснюється відповідно до чинного зак-ва. Надміру сплачені платниками суми Р. з. зараховуються у рахунок майб. платежів або повертаються їм згідно з нормами подат. зак-ва. Юрид. відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати покладається на платників Р. з. Контроль за його сплатою здійснюється органами держ. подат. служби у встановленому законом порядку.

Див. також Збори грошові, Місцеві податки і збори, Система оподаткування.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази