Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАНЦЕЛЯРІЯ СТАТС-СЕКРЕТАРЇВ
   

КАНЦЕЛЯРІЯ СТАТС-СЕКРЕТАРЇВ

- держ. установа Рос. імперії, яка виконувала функції особистої канцелярії царя протягом 17 63— 1802. Засн. указом Катерини II від 11.VI 1763, згідно з яким статс-секретарям доручалося приймати прохання, що надходили на ім'я імператриці. У зв'язку з цим до К. с.-с. було передано ряд функцій, які раніше виконував Кабінет його імператорської величності. Статс-секретарі мали право приймати скарги на державні установи у випадку тяганини або відмови прийняти прохання. В особливих випадках їм дозволялося доповідати про скарги монарху. Статс-секретарі направляли запити генерал-прокурору, генерал-рекетмейстеру [в Росії з 1722 генерал-рекетмейстером (давньонім., від франц.— прохання, скарга) називали посадовця, який приймав чолобитні (скарги, адресовані імператорові)], в держ. установи. Для швидкого вирішення справ і контролю за їх виконанням була ств. чітка система провадження. Більшість прохань з монаршою резолюцією також передавалися статс-секретарями у відповідні держ. установи. Укази щодо прохань подавалися, як правило, до Сенату або генерал-прокурора. Після 1763 було утв. кілька самост. канцелярій, названих за прізвищами статс-секретарів. Кожна з них була автономною і складалася з 2—3 секретарів (найбільше — в канцелярії О. А. Безбородька — до 9). При Катерині II статс-секретарі робили їй доповіді щоденно (з кін. 1780 — кожні 3—4 дні). При підготовці законопроектів до складу відповідних комісій, як правило, включались і статс-секретарі. Деякі законопроекти розроблялися безпосередньо в К. с.-с.

На поч. 1780-х рр. контрольні функції К. с.-с. значно посилилися. З 1794 провідною стала К. с.-с. Д. П. Трощинського, яка готувала доповіді і резолюції. При імператорі Павлі І К. с.-с. були об'єднані в єдину «Канцелярію таємного радника Трощинського». Після утворення 1802 міністерств К. с.-с. припинили своє існування.

Літ.: Строев В. Н. Столетие Собственной его имп. величества канцелярии. СПб., 1912; Ерошкин Н. П. История гос. учреждений дорев. России. М., 1983; Кислягина Л. Г. Канцелярия статс-секретарей при Екатерине II. В кн.: Гос. учреждения России ХVI -ХVIІІ вв. М., 1991.

В. М. Чисніков.

 

Схожі за змістом слова та фрази