Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СТУЧКА
   

СТУЧКА

Петро Іванович [14(26).УІІІ 1865, Ризький пов. Ліфляндської губ., тепер Латвія — 25.1 1932, Москва] — рос. і латис. політ, і держ. діяч, правознавець. Закін. 1888 юрид. ф-т Петерб. ун-ту. Працював у Ризі пом. присяжного повіреного, займався пропагандою марксист, ідей. 1897 С. заслано на 5 років у

Стучка Петро Іванович  - leksika.com.ua

В'ятську губ. Під час Лют. революції 1917 — член Петрогр. к-ту РСДРП(б) і більш, фракції Петрогр. ради роб. і сода, депутатів. Після Жовт. революції 1917 був призначений нар. комісаром юстиції у першому рад. уряді (1917-18). Брав активну участь у створенні рад. суд. системи, один з гол. авторів проектів декретів № 1 і № 2 «Про суд» (1917 і 1918), Інструкції про рев. трибунали (1918), Положення про нар. суди (1918). У 1918-19 - го лова уряду рад. Латвії, очолював комісію з розробки латиської конституції (прийнята І з'їздом рад Латвії у січні 1919). Після падіння рад. влади в Латвії (кін. 1919) С. повернувся в Росію. З 1921 — заст. нар. комісара юстиції, а в 1923-32 - голова ВС РСФРР. Одночасно читав лекції з прав, тематики у вузах Москви, був обраний професором Моск. держ. ун-ту, очолював Моск. ін-т рад. права. Разом з Є. Б. Пашуканісом був співорганізатором перших у Рад. Союзі юрид. наук, установ. З їх ініціативи підготовлено і видано першу в СРСР «Енциклопедію права і держави» (т. 1—3, 1925—27). Займався проблемами теорії д-ви і права, цив., крим. та «судочинного» процес, права. Праці: «Революційна роль права і держави», «Вчення про державу і конституція РРФСР» (обидві — 1921), «Курс цивільного права» (т. 1—3, 1927-31) та ін.

У своїх працях С. сформулював ряд осново-полож. ідей щодо поняття і сутності права. С. виступав проти нігіліст, ставлення до права, сформулював необхідність справедливого сусп-ва з новим правом і законністю. Вважав помилковим суто нормативіст. розуміння права Г. Кельзеном. Визначив синтет. поняття права як форми організації сусп. відносин, що складається з органічно пов'язаних норм права, прав, відносин та правосвідомості. Розвиток рад. права пов'язував з удосконаленням зак-ва, його кодифікацією, формуванням правосвідомості й прав, культури сусп-ва. Підкреслював роль юрид. науки в цьому процесі.

Літ.: Гринберг О., Клява Г. О теор. наследии П. И. Стуч-ки. «Изв. вузов. Правоведение», 1964, № 9; О теор. наследии П. И. Стучки в сов. прав, науке. Рига, 1965; Гребнева Н. «Руководствуясь рев. правосознанием...». «Бюллетень м-ва юстиции Рос. Федерации», 2002, № 1.

Є. В. Назаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази