Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ
   

КОМІСІЯ ПО ТРУДОВИХ СПОРАХ

(КТС) -громад, орган, що розглядає трудові спори. Обирається заг. зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з кількістю працівників не менше 15 чоловік. Порядок обрання, кількісний склад і строк повноважень комісії визначаються заг. зборами (конференцією) труд, колективу. КТС зі свого складу обирає голову, його заступника і секретаря комісії.

За рішенням заг. зборів (конференції) КТС можуть створюватися також у цехах та ін. структурних підрозділах підприємства, установи, організації. Вони обираються труд, колективами цих підрозділів і діють на тих же підставах, що й КТС підприємств, установ та організацій. КТС є обов'язковим первин, органом з розгляду труд, спорів, які виникають між власником або уповноваженим ним органом і найманими працівниками на підприємствах, в установах та організаціях (за винятком спорів, вказаних у ст. 222, 232 Кодексу законів про працю України). Так, комісія розглядає спори, які виникають з питань: припинення труд, договору не з ініціативи власника або уповноваженого ним органу; оплати праці при невиконанні норм виробітку, простою і браку; оплати понаднормових робіт і робіт у нічний час, виплати компенсації за роботу у вихідні і святкові дні, оплати праці при сумісництві тощо.

Засідання КТС вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше двох третин складу комісії.

Комісія зобов'язана розглянути труд, спір у 10-денний строк з дня подання заяви у присутності працівника, який її подав, та представника власника або уповноваженого ним органу. Розгляд спору за відсутності працівника допускається лише за наявності про це його заяви. За бажанням працівника при розгляді спору від його імені може виступити представник профсп. органу або ін. особа, в т. ч. адвокат. У випадку неявки працівника або його представника на засідання КТС розгляд заяви відкладається до наст, засідання. У разі повторної неявки працівника без поваж, причин КТС може винести рішення про зняття його заяви з розгляду. Однак це не позбавляє права працівника знову подати заяву протягом 3-місячного строку, коли працівник довідався або повинен був довідатися про порушення свого права.

При розгляді справи КТС має право викликати на засідання свідків, давати доручення спеціалістам про проведення технічної, бухгалтерської експертизи та ін. перевірок, вимагати від власника або уповноваженого ним органу необхідні док-ти, розрахунки тощо. Працівник чи представник власника або уповноваженого ним органу має право заявляти мотивований відвід будь-якому члену комісії. Питання про відвід вирішується більшістю голосів членів КТС, які беруть участь у засіданні. Член комісії, якому заявлено відвід, не бере участі у вирішенні питання про відвід. КТС приймає рішення більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Копія рішення комісії у 3-денний строк видається працівнику і власнику або уповноваженому ним органу. Рішення КТС підлягає виконанню власником або уповноваженим ним органом протягом 3 днів після закінчення 10-денного строку, передбаченого на його оскарження, за винятком поновлення на роботі незаконно звільнених або переведених на ін. роботу працівників.

М. П. Стадник.

 

Схожі за змістом слова та фрази