Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖНАРОДНИЙ КАПІТАЛІСТИЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
   

МІЖНАРОДНИЙ КАПІТАЛІСТИЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ

— територіальний поділ праці між окремими капіталістичними країнами, які спеціалізуються на виробництві певних видів продукції і потім обмінюються нею. Характер М. к. и. п. зумовлюється капіталістичними виробничими відносинами і екон. законами капіталізму. Рушієм М. к. п. п. є гонитва за одержанням найбільших прибутків. Міжнар. спеціалізація і кооперування виробництва як і міжнар. обмін, що поглиблюється на їхній основі, розвиваються стихійно і супроводяться жорстокою конкуренцією між капіталістичними країнами, експлуатацією одних країн іншими. М. к. п. п. значно розвинувся в умовах великої машинної індустрії, яка поглиблює диференціацію виробництва, розвиток спеціалізації і кооперування, що виходять за нац. межі. Велика машинна індустрія значно збільшила попит промислово розвинутих капіталістич. країн на сировину та на прод. товари, які вироблялися переважно колоніальними й залежними країнами. Однобічна й вузька спеціалізація цих країн на виробн. окремих видів товарів зумовила екон. відсталість і залежність їх від промислово розвинутих країн. Потворний характер М. к. п. п. призвів до виникнення системи імперіалістичної експлуатації і пограбування промислово розвинутими капіталістичними д-вами економічно слаборозвинутих країн Азії, Африки і Лат. Америки, які перетворилися на агр.-сировинні придатки імперіалістичних д-в. З поглибленням загальної кризи капіталізму відбувається криза М. к. п. п. Від капіталістичної системи відпав ряд країн, які почали розвиватися на основі міжнародного соціалістичного поділу праці. М. к. п. п. був підірваний і крахом колоніальної системи імперіалізму. В умовах науково-технічної революції М. к. п. п. набуває широкого розвитку між промислово розвинутими капіталістичними країнами. Він стимулюється вивозом капіталу, збільшенням кількості міжнародних монополій, міжнародних державно-монополістичних об'єднань і зростанням їхньої ролі у світовій економіці, поглибленням наук.-тех. співробітництва капіталістичних країн, особливо тих, які входять у замкнуті держ.-монополістичні угруповання, розвитком міжнар. кооперації право капіталістичних фірм. Пов'язуючи між собою різні країни, він у кінцевому підсумку веде до інтернаціоналізації госп. життя, зумовлює формування світового капіталістичного г-ва. Однак М. к. п. п. не тільки не ослаблює суперечності капіталізму, а навпаки, гостра конкурентна боротьба капіталістичних країн робить ще вразливішою їхню економіку, призводить до економічних криз.

Літ.: Новиков Р. А., Шишков Ю. В. Международная кооперация капиталистических фирм. М., 1972: Завьялов П. С. Научно-техническая революция и международная специализация производства при капитализме. М., 1974; Рымалов В. В. Структурные изменения в мировом капиталистическом хозяйстве. М., 1978; Куманин Г. М. Капиталистический цикл. Взаимосвязь национальных и интернациональных процессов. М., 1980.

В. П. Степанеико.

 

Схожі за змістом слова та фрази