Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow мінл-міш arrow МІХАЕЛІСА КОНСТАНТА
   

МІХАЕЛІСА КОНСТАНТА

(Кm) — один із найважливіших параметрів, що характеризує кінетику ферментативних реакцій. Поняття Кm запровадили нім. вчені Л. Мі-хаеліс та М. Ментен (1913) на основі вивчення впливу концентрації субстрату на швидкість ферментативної реакції. Вони показали, що в міру збільшення концентрації субстрату при постійній концентрації ферменту швидкість ферментативної реакції (v) підвищується і при певній концентрації субстрату стає постійною, тобто спостерігається ефект насичення ферменту субстратом. На основі дослідження ефекту насичення Л. Міхаеліс та М. Ментен створили заг. теорію ферментативної кінетики, за якою першим етапом будь-якого ферментативного процесу є зворотна взаємодія ферменту (E) з субстратом (S) з утворенням проміжного фермент-субстратного комплексу (ES), який потім зазнає практично незворотного розщеплення на продукт реакції (Р) та вихідний фермент (E:

Міхаеліса константа - leksika.com.ua

Константи швидкості k1,k, k3 характеризують реакції утворення і

розпаду комплексу ES.Kоли концентрація субстрату значно перевищує концентрацію ферменту ([S] >> [Е]) і увесь фермент перебуває в комплексі з субстратом (ES), швидкість ферментативної реакції виражається рівнянням:

Міхаеліса константа - leksika.com.ua

де V — максимальна швидкість реакції при повному насиченні ферменту субстратом. Співвідношення констант швидкості реакцій

Міхаеліса константа - leksika.com.ua

Є Кm. Підставляючи в рівняння (2) Кm, одержуємо рівняння Міхаеліса — Ментен:

Міхаеліса константа - leksika.com.ua

що відбиває кількісне співвідношення між швидкістю ферментативної реакції та концентрацією субстрату (S) при умові, що V та Кт відомі. В окремому випадку, коли V = 1/2 V, маємо:

Міхаеліса константа - leksika.com.ua

тобто Кm чисельно дорівнює концентрації субстрату, при якій швидкість реакції становить половину максимальної. В ряді випадків величина k3 незначна і нею можна знехтувати. Тоді Кm =k2/k1 i є мірою спорідненості субстрату з ферментом. Кm має розмірність моль л-1. Практично Кm знаходять різними графічними методами, досліджуючи залежність швидкості ферментативної реакції від концентрації субстрату.

О. В. Стефанов.

Міхаеліса константа - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази