Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД
   

ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД

— збірник норм феодально-кріпосницького права 1-ї пол. 18 ст., що діяли на Лівобережній Україні; одна з видатних пам'яток укр. культури. Збірник складено з метою кодифікації правових норм різного походження, що діяли на Лівобережній Україні після її возз'єднання з Росією і нерідко суперечили одна одній. Цей збірник мав також наблизити ці норми до загальнорос. правових норм. За царським указом від 28.VIII (9.IX) 1728 було утворено спец. кодифікаційну комісію з місцеперебуванням у Глухові. її склад протягом багаторічної роботи над "Правами" не раз змінювався. До комісії входили укр. правознавці — представники укр. шляхти, верхівки козацької старшини, вищого духівництва, що працювали над"Правами" до 1766. Джерелами "Прав" були Литовські статути, "Хелминське право", "Саксонське зерцало" та ін., а також укр. звичаєве право й судова практика, рос. законодавство. Кодифікатори додали й ряд нових норм. Проект цього збірника 1744 було подано до сенату, звідти через 12 років його повернули комісії для перегляду. Проте роботу над проектом не було завершено у зв'язку з тим, що в 2-й пол. 18 ст., після скасування залишків автономії України, на неї було поширено загальнорос. законодавство. Збірник має ЗО розділів, що складаються з 531 артикула, які поділяються на 1716 пунктів. До нього додано схему і перелік чинів військ. і цивільної адміністрації на Україні, пояснення термінів і назв. Цивільні, кримінальні й процесуальні норми права збірника було спрямовано на захист феодально-кріпоспицького ладу, царизму і церкви. "Права" вперше опубліковано 1879 піл ре дакцією О. Ф. Кістяківського за копією (оригінал виявив литовський радянський історик В. Рауде-люнас).

Літ.: Кистяковский А. Ф. Очерк исторических сведений о своде законов, действовавших в Малороссии под заглавием: Права, по которым судится малороссийский народ. К., 1879: Ткач А. П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

 

Схожі за змістом слова та фрази