Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТУРЕЧЧИНА
   

ТУРЕЧЧИНА

Турецька Республіка — д-ва, розташована на п-ві Мала Азія (Анатолія) і у сх. частині Балканського п-ва (Сх. Фракія). Тер. — 779,4 тис. км2. Нас. — 68,109 млн. чол. (2003, оц.): турки (понад 80 %), курди, араби, греки та ін. Столиця — м. Анкара. Адм.-тер. поділ — 81 іл (провінція). Держ. мова — турецька. Грош, одиниця — турецька ліра. Нац. свято — День проголошення Республіки (29 жовтня).

Виникненню сучас. турецької д-ви передувало існування Османської імперії. Становлення конст. ладу розпочалось у 19 ст. 1876 в умовах гострого зовнішньополіт. протистояння і внутр. кризи султан Абдул Хамід II видав конституцію, внаслідок чого було запроваджено представн. інститути. Однак уже 1878 він розігнав представн. орган і поновив свою абсолютну владу, хоча саму конституцію формально не було скасовано. Відновлення цієї конституції відбулося після т. з. молодотурецької революції: 1909 новообр. представн. орган (меджліс) прийняв її нову редакцію, за якою повноваження султана були обмежені, а меджлісу — розширені. Після Першої світ, війни в умовах нац.-визв. б-би прийнято тимчасову конституцію 1921, за якою д-ва була перетворена фактично на парлам. монархію. 29.X 1923 Т. проголошена республікою. 1924 ліквідовано халіфат — реліг. владу, яка визнавалася за династією Османів. З прийняттям конституції 1924 розпочався новий етап розвитку тур. державності. Після військ. перевороту 1960 конституцію було замінено тимчасовим основним законом. Наст, року прийнято пост, конституцію. Після чергового військ. перевороту постала нова конституція, я ка набула чинності за результатами референдуму від 7.XI 1982. Вона затвердила форму держ. правління, яку можна характеризувати як парламентську республіку з досить широкими повноваженнями президента.

Законод. влада належить Великим нац. зборам у складі 550 депутатів, обраних шляхом заг. виборів за пропорційною системою. Строк повноважень парламенту — 5 років. Віковий ценз для активного і пасивного виб. права становить 18 і 30 років відповідно. За відсутність на засіданнях Великих нац. зборів протягом визначеного строку без поваж, причин або без дозволу депутати можуть позбавлятися повноважень за рішенням парламенту (ст. 84 конституції). Гол. функцією Великих нац. зборів є законотворчість. Правом законод. ініціативи в парламенті наділені депутати і уряд — рада міністрів. Президент може повернути прийнятий парламентом закон для повтор, розгляду. Якщо Великі нац. збори повторно приймуть закон у незміненому вигляді, президент повинен його підписати і оприлюднити. Парламент уповноважений здійснювати контроль за урядом, однією з форм якого є інтерпеляція.

Главою д-ви є президент. Його обирають на спец, засіданні Великих нац. зборів строком на 7 років без права на переобрання. Віковий ценз для кандидатів у президенти — 40 років. Глава д-ви репрезентує єдність

Державний герб Туреччини - leksika.com.ua

тур. нації, забезпечує виконання конституції, а також регулярне та гармон. функціонування держ. органів. Водночас він разом з радою міністрів здійснює викон. владу. Серед повноважень президента: право скликати парламент за необхідності, ініціювати референдуми щодо внесення змін до конституції, здійснювати контроль за урядом або скликати його засідання під власним головуванням, скликати раду нац. безпеки і здійснювати за нею контроль, виконувати обов'язки головнокомандувача ЗС, призначати нач. ген. штабу. Конституцією передбачено інститут контрасигнування актів президента прем'єр-міністром або відповід. міністрами. Застережено, що у випадках, визначених конституцією і законами, президент може видавати акти на власний розсуд. Рада міністрів формується за безпосереднюю участю президента, який призначає прем'єр-міністра і приймає його відставку. За пропозицією прем'єр-міністра президент призначає і звільняє міністрів. Посада члена уряду є сумісною з мандатом депутата. Сформований склад РМ разом із запропонованою ним програмою має отримати довіру в парламенті (процедура інвеститури). Якщо уряд не в змозі отримати таку довіру або йому буде висловлено недовіру вже в період здійснення ним повноважень, президент має право розпустити Великі нац. збори після відповід. консультацій з їх головою. Президент може бути притягнений до відповідальності за держ. зраду на пропозицію не менш як 1/3 від заг. складу Великих нац. зборів. Відповідне рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 від загальної кількості депутатів.

Важливу роль у держ. механізмі відіграє Рада нац. безпеки, яку очолює президент. До її складу на пост, основі входять прем'єр-міністр, нач. ген. штабу, міністр оборони, міністр внутр. справ, міністр закорд. справ, командувачі всіх видів ЗС і жандармерії. Рада пропонує урядові заходи з питань прийняття рішень і забезпечення необхід. координації щодо формулювання та реалізації політики нац. безпеки. Пропозиції Ради нац. безпеки розглядаються урядом першочергово. Діє складна судова система. До Конст. суду входять 11 осн. членів і 4 їх заступники, яких призначає президент. Судді Вищого апеляц. суду обираються спец, органом — Вищою радою суддів і прокурорів, яку очолює міністр юстиції. Цей орган формує також Держ. раду (найвищу інстанцію адм. юстиції). Суддів Вищого військ, апеляц. суду призначає президент. Суд. функціями наділена Вища фін. рада. Всі відповідні посад, особи йдуть у відставку в 65-річному віці. За формою держ. устрою Т. — унітарна д-ва. її територія поділена на іли (провінції), кази (райони) та бусаки (підрайони). До складу підрайонів входять громади (села). В провінціях функціонують обрані населенням на 5 років представн. органи місц. самоврядування — ради. Вони утворюють виконавчі органи. Водночас у кожній провінції діє призначуваний урядом губернатор (валі). Т. - член ООН з 1945, РЄ з 1949, НАТО та ін. міжнар. і регіон, організацій. Дип. відносини України з Т. встановлено 3.ІІ 1992.

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази