Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow закат-запоріж arrow ЗАЛІЗА СПОЛУКИ
   

ЗАЛІЗА СПОЛУКИ

- хімічні сполуки, що містять залізо переважно у ступені окислення +2 й +3. Заліза оксиди - сполуки заліза з киснем - FеО, Fе2O3, Fе3O4. Під час нагрівання заліза в сухому повітрі вище 200° С воно вкривається тонким шаром оксиду Fе3O4, який захищає метал від корозії (див. Корозія металів) при звичайній т-рі; це лежить в основі тех. методу захисту заліза - воронування. При дії лугів на солі Fе (II) випадає гідроксид Fе(ОН)2, який легко окислюється у Fе (ОН)3. Природні оксиди (мінерали гематит і магнетит) є сировиною для добування заліза. Оксиди й гідроксиди застосовують як пігменти, феромагнітні оксиди - у виробн. магнітних матеріалів. Заліза сульфати - солі сірчаної кислоти. Сульфат FеSО4 x 7Н2O (залізний купорос) у водному розчині гідролізується (див. Гідроліз), при наявності кисню окислюється до Fе (III); застосовують для боротьби з шкідниками сільс. г-ва, фарбування тканин, консервації дерева тощо. Розчин Fе2 (SO4)3 розчиняє сульфіди міді, що їх використовують у гідрометалургії. Заліза сульфіди - сполуки заліза з сіркою. Сульфід FеS існує у вигляді чорних кристалів, які нерозчинні у воді, легко розчиняються в розведених к-тах. На повітрі вологий осад FеS легко окислюється до FеSO4. Дисульфід FеS 2 - мідно-жовті кристали. У природі існує у вигляді мінералів марказиту та піриту. Служить сировиною для виробн. сірчаної к-ти, сірки й залізного купоросу. Сульфід заліза (III) Fе2S3 - чорна нерозчинна у воді речовина. Заліза хлориди - сполуки заліза з хлором. Хлорид заліза (II) FeCl2 o 6Н2O - зеленувато-сірі кристали, які утворюються при розчиненні заліза в соляній к-ті. Окисленням FeCl2 a6o діянням хлору на залізо одержують хлорид заліза (III) FeCl3, застосовуваний як коагулянт для очищення води, каталізатор в органічному синтезі, протрава при фарбуванні тощо. Важливими сполуками є К4 [ Fe (CN)6] (жовта кров'яна сіль) й К3 [Fe (CN)6] (червона кров'яна сіль), що їх застосовують у лакофарбовій пром-сті для виготовлення олійних, емалевих і поліграф, фарб, в аналітичній хімії тощо. При взаємодії солей Fe (III) з тіоціанат-іонами утворюються комплексні роданіди заліза (III) Fe (NCS)3-n - інтенсивно-червоного кольору. Цю реакцію використовують для якісного визначення Fe (III). Заліза карбід, цементит Fе3С - сполука заліза з вуглецем. Тверда, крихка речовина сірого кольору. Від кількості 3. к. в чавуні та сталі залежать їхні фіз.-мех. властивості. 3. к. розчиняє ті елементи, що здатні заміщати в його ґратках атоми заліза (Сr, W тощо). Такий 3. к. наз. легованим цементитом, що є складовою частиною легованих сталей. Заліза нітрати - солі заліза і азотної к-ти. Добре розчинні у воді, розчини гідролізовані. Застосовують як протраву при фарбуванні бавовняних тканин та ін.

Літ.: Голуб А. М. Загальна та неорганічна хімія, ч. 2. К-, 1971; Беленький Е. Ф., Рискин И. В. Химия н технология пигментов. Л., 1974; По-зин М. Е. Технология минеральных солей, ч. 1-2. Л., 1974.

А. К. Трофимчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази