Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
   

ЕКОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ

- обов'язкові до виконання норми, спрямовані на охорону довкілля. Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991) ними є:

а) нормативи екол. безпеки, основними в складі яких є гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у навкол. природному середовищі, гранично допустимі рівні акуст., радіац., електромагнітного та ін. шкідливого фіз. впливу на навкол. природне середовище, гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування і твар, кормах;

б) гранично допустимі викиди (скиди) у навкол. природне середовище забруднюючих хім. речовин, рівні шкідливого впливу фіз. та біол. факторів.

Крім того, деякі категорії Е. н. встановлені зак-вом України про охорону окр. природних ресурсів (атм. повітря, води). Так, Законом України «Про охорону атмосферного повітря» (1992) для різних технол. процесів, тех-нол. та ін. устаткування, споруд та об'єктів, залежно від часу розробки та введення у дію технологій і устаткування, наявності наук, та тех. розробок, екон. доцільності, встановлені нормативи граничних обсягів утворення забруднюючих речовин, які відводяться в атм. повітря. Законом передбачені регламенти використання та втрат сировини, нормативи обсягів використання атм. повітря як сировини осн. вироб. призначення, а також нормативи вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел забруднення та шкідливих фіз. впливів від експлуатації цих джерел. Е. н. розробляю ться і вводяться в дію М-вом охорони навкол. природ, середовища та ядер, безпеки України, М-вом охорони здоров'я України та ін. уповноваженими на те держ. органами відповідно до зак-ва України. Див. також Екологічні стандарти.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази