Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЛІТОЛОГІЯ
   

ПОЛІТОЛОГІЯ

(від грец.— державні чи суспільні справи і — слово, вчення) — наука про політику та її взаємовідносини з людиною і сусп-вом. Виникла на межі 19—20 ст. у процесі формування сучасних соціально-гуманіт. дисциплін, генетично увібравши в себе політ, ідеї і теорії минулого від найдавніших часів. Об'єкт П. — політ, життя сусп-ва в його різноманітних виявах, порівн. аналіз політ, систем, дослідження і прогнозування політ, подій і процесів. Предмет П. — об'єктивні закономірності виникнення і еволюції політ, інтересів, поглядів, взаємовідносин, свідомості й культури людей; становлення д-ви та її інститутів, функціонування і зміни політ, влади; закономірності політики і політ, діяльності; розвиток політ, процесів, модернізація сусп-ва і політ, системи. Гол. завданням П. є визначення сутності, змісту та складових елементів політики як соціального феномена.

П. перебуває у пост, тісному зв'язку з ін. соціально-гуманіт. науками, в т. ч. з юриспруденцією, що має спільну з П. історію і спільних засновників. П., як і юрид. наука, зосереджує свою увагу на спільних держ.-прав. явищах. Зв'язок цих наук простежується через дослідження таких явищ, як демократія, держава, влада, право, закон, свобода, справедливість, рівність, відповідальність, правова культура, права людини, вибори, держ. і сусп. лад. Юриспруденцію цікавлять ті політ, відносини, які здійснюються за участю д-ви й регулюються правом. П. звертає увагу на структуру, характер політ.-влад. відносин, соціально-по-літ. цінності та ін. форми забезпечення стабільності й ефективності функціонування держ.-політ. механізму. П., як і юрид. наука, вел. значення надає характеру і якості правовідносин, однак осн. увагу вона звертає на вивчення не статичної, а динамічної, мінливої сторони цих відносин, позначеної впливом люд. діяльності , свідомості й культури.

Літ.: Дзюбко І. С, Циганков П. А. До питання про предмет політології. УЇЖ, 1991, № 7; Потульницький В. А. Історія укр. політології: концепції державності в укр. зарубіжній істор.-політ. науці. К., 1992; Хекер Е. Що є політична теорія? «Політол. читання», 1993, № 1; Рогачев С. В. Предмет политологии и ее место в системе социальных наук. «Гос-во и право», 1993, № 5; Потульницький В. А. Нариси з укр. політології. (1819—1991). К., 1994; Укр. політологія: витоки та еволюція. К., 1995; Краснов Б. И. Политология как наука и учеб. дисциплина. «Социально-политический журнал», 1995, № 1; Скиба В. Й., Горбатенко В. П., Туренко В. В. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-політ. думки. К., 1998; Гаджиев К. С. Введение в полит, науку. М., 1997; Дегтярев А. А. Основы полит, теории. М., 1998; Політологія. Курс лекцій. К., 1998; Политология для юристов. М., 1999; Політологія. К.—X., 2001; Политология для юристов. Политика и право, совр. гос. доктрины. Воронеж, 2001.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази