Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БОРОВИКОВСЬКИЙ
   

БОРОВИКОВСЬКИЙ

Олександр Левкович (Львович) [14(26).ХІ 1844, Полтава - 20.ХІ (З.ХІІ) 1905, Петербург] - рос. і укр. юрист. Син укр. поета й етнографа Л. Борови-ковського. Закін. 1866 юрид. ф-т Харків, ун-ту і був залишений при ньому для підготовки до професор, звання на кафедрі історії рос. права. Однак уже наст, року Б. став пом. секретаря Харків, окружного суду. 1868 почав займатися адвокат, діяльністю. 1870 призначений товаришем прокурора Симбірського окружного суду, аз 1871 перебував на такій же посаді у Петерб. окружному суді. Протягом 1874—83 працю

Боровиковський О.Л. - leksika.com.ua

вав присяжним повіреним у Петербурзі. З 1883 Б. — в Одесі, служив у місц. судовій палаті (1883-94), одночасно (1887-94) - приват-доцент кафедри цив. права і процесу Новорос. ун-ту. Від 1894 знову в Петербурзі: пом. статс-секретаря Держ. ради, обер-прокурор цив. касаційного департаменту сенату (з 1895), сенатор (з 1899). У своїй суд. і наук, діяльності Б. дотримувався лібер. поглядів. Автор багатьох ґрунтовних праць (монографій, статей тощо) з різних питань цив. права і цив. процесу. Більшість з них увійшла до 3-томного видання творів Б. «Звіт судді» (1891—94). У 1-му томі вміщено, зокрема, розвідки і статті «Чиншове право», «Треті особи в процесі», монографія «Закон і суддівська совість». До 2-го тому включено праці «Давність» та «Суд і сім'я». 3-й том вийшов під назвою «Справи мужицькі»: в ньому Б. показав, юрид. незахищеність тогочас. селянства у цив. правовідносинах. У своїх працях Б. не тільки виклав ориг. думки щодо завдань і ролі судді та правосуддя у цив. справах, а й спробував проникнути у психологію суддівства, розкрити формування суддівського мислення і переконань. Був автором-укладачем і коментатором ряду юридичних видань: «Законы гражданские, с объяснениями по решениям гражданского кассационного департамента правительствующего сената» (СПб., 1882— 1909), «Устав гражданского судопроизводства, с объяснениями по решениям гражданского кассационного департамента правительствующего сената» (в. 1-7, СПб., 1883-1903), «Систематический сборник решений гражданского кассационного департамента правительствующего сената» (в. 1—4, СПб., 1879; у співавт.).

Мав велику популярність у середовищі народницької молоді. Під час суд. процесів «50-ти» та «193-х» (1877—78) виступав як захисник підсудних.

Літ.: Кони А. Ф. Александр Львович Боровиковский (1844-1905). В кн.: Кони А. Ф. Собр. соч., т. 5. М., 1968; Троицкий Н. А. Корифеи рус. адвокатуры первого призыва. «Сов. гос-во и право», 1985, № 9.

Ю. Я. Касяненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази