Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗВІД ЗАКОНІВ УРСР
   

ЗВІД ЗАКОНІВ УРСР

- систематиз. зібрання законод. та ін. актів України. Видання засноване згідно з постановами ЦК КПУ, Президії ВР УРСР і РМ УРСР «Про підготовку і видання Зводу законів Української РСР» від 28.VIII 1976 і «Питання Зводу законів Української РСР» від 4.VIII.1978. В основу зібрання було покладено Конституцію УРСР 1978. До нього, крім власне законод. актів, включено ще й найважливіші постанови ЦК КПУ і РМ УРСР та постанови РМ УРСР загальнонормат. характеру. Звід — офіційне видання Президії ВР УРСР і РМ УРСР.

Звід має 5 розділів: 1. Законодавство про суспільний і державний лад. Законодавство про соціальний розвиток і культуру; 2. Соціально-економічні права громадян; 3. Законодавство про охорону природи і раціональне використання природних ресурсів; 4. Законодавство про народне господарство; 5. Законодавство про правосуддя і охорону правопорядку. Розділи Зводу мають свою внутр. структуру: вони поділяються на глави, параграфи, пункти і підпункти. В усіх структурних частинах Зводу нормат.-правові акти розміщено в порядку, що забезпечує послідовність розвитку теми. Причому спочатку вміщено відповідні кодекси та ін. основоположні законодавчі акти, а розділ «Законодавство про суспільний і державний лад. Законодавство про соціальний розвиток і культуру» почато текстом Конституції УРСР 1978. До цього розділу увійшли найважливіші акти про виб. систему, систему держ. управління та місц. самоврядування.

У виданні не подано: акти тимчасового характеру; акти про визнання раніше виданих актів такими, що втратили юрид. силу, та ін. акти одноразової дії; акти, видані щодо окр. підприємств, організацій і установ, та ін. акти, які не мали загального значення. До Зводу не включено також акти: стосовно регулювання оптових і роздрібних цін і тарифів на послуги; про розмір заробітної плати робітників і службовців; про зміни і доповнення до раніше виданих актів, якщо в них дано новий текст цих актів або їх окр. статей, пунктів, абзаців та ін. окр. частин. Звід видано укр. та рос. мовами на роздільних аркушах з метою оновлення його матеріалів у міру розвитку та вдосконалення зак-ва. Для зручності користування його доповнено хронол. переліком включених актів, алфавітно-предметним покажчиком, ін. довідковими матеріалами. Видання Зводу справило певний позит. вплив на забезпечення правозастосовної діяльності органів держ. влади України, ін. суб'єктів правових відносин і у правовиховній сфері. Всього вийшло 9 томів Зводу (1982-88).

Ю. М. Тодика.

 

Схожі за змістом слова та фрази