Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РИМСЬКЕ ПРАВО
   

РИМСЬКЕ ПРАВО

- право Риму Давнього. Як писане виникло у 451—450 до н. е. у формі Законів XII таблиць, в яких були записані усталені звичаї рим. сусп-ва тих часів. Джерелами Р. п. були також преторські едикти, розпорядження імператорів (т. з. конституції) тощо. Своє завершення розвиток Р. п. дістав у реформах візант. імп. Юстиніана / і зведеному акті під назвою Корпус юріс цивіліс. Р. п. поділялося на публічне (регулювало держ.-прав. відносини) і приватне (регулювало цив.-прав. відносини). Істотний вплив на формування Р. п. справили рим. юристи, яким імператори надавали право офіц. тлумачення зак-ва. Такі тлумачення мали силу законів.

Р. п. було правом рабовласн. сусп-ва — тільки вільних гр-н Римської імперії. Раб не був носієм цього права, він був лише його об'єктом. Прав, стан вільної особи визначався її майн. станом. Проте формально всі суб'єкти права визнавалися рівними. Р. п. багато уваги приділяло праву власності й зобов'язальному праву, зокрема договорам. Пізніше було рецепійова-не багатьма країнами світу і стало основою сучас. цивілістики.

Літ.: Дигесты Юстиниана. М., 1984; Бартошек М. Рим. право. Понятия. Термины. Определения. М., 1989; Памятники рим. права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., 1997; Рим. частное право. М., 1998; Покровский И. А. История рим. права. СПб., 1999; Карабущенко П. Л. Рим. аристократия и рим. право. Астрахань, 1999; Підопригора О. А. Рим. приватне право. К., 2001.

О. А. Підопригора.

 

Схожі за змістом слова та фрази