Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
   

БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА

— стан захищеності життєво важливих інтересів особи, сусп-ва та д-ви від внутр. і зовн. загроз. Основи держ. політики України у галузі Б. н. визначені Концепцією національної безпеки України, схваленою ВР України 16.1 1997. Концепція спрямована на забезпечення єдності принципів формування і прове дення держ. політики у галузях Б. н., а також поєднання підходів до формування відповідної законод. бази, підготовки доктрин, стратегій, концепцій, держ. і відомчих програм у різних сферах нац. безпеки. Гол. суб'єкти Б. н.: громадянин — його права і свободи; суспільство — його духовні та матеріальні цінності; держава — її конст. лад, суверенітет, тер. цілісність і недоторканність кордонів. Осн. принципи забезпечення Б. н.: пріоритет прав людини; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; адекватність заходів захисту нац. інтересів реальним та потенц. загрозам; дем. цивільний контроль за військовою сферою, а також ін. структурами в системі забезпечення Б. н.; дотримання балансу інтересів особи, сусп-ва та д-ви, їх взаємна відповідальність; чітке розмежування повноважень органів держ. влади. Забезпечення Б. н. в Україні є однією з осн. функцій сусп-ва і д-ви. Ця безпека досягається шляхом проведення держ. політики відповідно до прийнятих доктрин, стратегій, концепцій і програм у таких сферах, як політична, економічна, соціальна, військова, екологічна, науково-технологічна, інформаційна тощо. Правову основу забезпечення Б. н. становлять Конституція України, закони, їя. нормат.-правові акти, а також визнані Україною міжнар. договори та угоди. Б. н. має інтегральний характер. її забезпечення досягається об'єднаними зусиллями держ. органів, громад, орг-цій, посад, осіб та окр. гр-н, спрямованими на захист нац. інтересів. Серед державних органів у даній галузі — це насамперед: Верховна Рада України як орган законод. регулювання відносин Б. н.; Президент України як глава д-ви, гарант держ. суверенітету, тер. цілісності України, дотримання Конституції України, прав і свобод людини і гр-нина та Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України; Рада національної безпеки і оборони України як коорд. орган з питань нац. безпеки і оборони при Президенті України; Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів викон. влади, що вживає заходів до забезпечення обороноздатності, нац. безпеки України, громад, порядку і боротьби із злочинністю. Важливі функції у забезпеченні Б. н. виконують також Конституційний Суд України, суди заг. юрисдикції, Прокуратура України, Національний банк України, м-ва і відомства. Оборону України, захист її суверенітету, тер. цілісності і недоторканності кордонів забезпечує військова організація д-ви — Збройні Сили України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, внутрішні війська, органи і підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Прикордонні війська України тощо.

Складовими елементами Б. н. є також безпека економічна, екологічна, радіаційна тощо (див. окр. статті). Цим елементам властиві заг. риси Б. н. Разом з тим вони мають

і свою специфіку. Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази