Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow карг-карт arrow КАРЛ МАРКС
   

КАРЛ МАРКС

(Короткий біографічний нарис з викладом марксизму) — праця В. І. Леніна, в якій він дає всебічну наукову характеристику марксистського вчення, розвиває його далі в нових історичних умовах, захищає від опортунізму. Написана 1914, вперше опублікована 1915 в Енциклопедичному словнику Гранат, де з цензурних міркувань було внесено ряд змін у текст (вилучені розділи "Соціалізм" і "Тактика класової боротьби пролетаріату"). Повністю опублікована 1925. В. І. Ленін аналізує гол. етапи життя К. Маркса, розвиток його поглядів, наук. та революц. діяльність, дружбу і співробітництво з Ф. Енгельсом. В. І. Ленін вказує, що вчення К. Маркса має теоретичними джерелами: класичну німецьку філософію, класичну буржуазну політичну економію і франц. утопічний соціалізм. Разом з тим виникнення марксизму було революц. переворотом у розвитку суспільствознавства. В. І. Ленін підкреслює послідовність і цілісність поглядів К. Маркса, характеризує осн. риси марксистського філос. матеріалізму і діалектики, вказує на їхню докорінну відмінність від учень Л. Фейєрбаха і Г. В. Ф. Гегеля, відзначає осн. недоліки домарксистського матеріалізму, формулює гол. риси марксистського діалектичного методу. Відкриття К. Марксом історичного матеріалізму усунуло два гол. недоліки попередніх істор. та загально-соціологічних теорій. "По-1-е, вони,— пише В. І. Ленін,— в кращому разі розглядали лише ідейні мотиви історичної діяльності людей, не досліджуючи того, чим викликаються ці мотиви, не уловлюючи об'єктивної закономірності в розвитку системи суспільних відносин, не вбачаючи коренів цих відносин у ступені розвитку матеріального виробництва; по-2-е, попередні теорії не охоплювали якраз дій мас населення, тоді як історичний матеріалізм уперше дав можливість з природничоісторичною точністю дослідити суспільні умови життя мас і зміни цих умов" (Повне зібр. тв., т. 26, с. 50). Марксизм розкрив закономірності й рушійні сили істор. процесу, показав, що найглибшою основою цього процесу є матеріальне виробництво, народ — творцем історії, а класова боротьба — рушійною силою розвитку антагоністичних формацій. В. І. Ленін характеризує екон. вчення К. Маркса як гол. зміст марксизму, підкреслює історизм цього вчення, дає виклад екон. обгрунтування К. Марксом істор. неминучості виникнення, розвитку і загибелі капіталістичного ладу, революц. заміни його соціалізмом, розглядає революц.-перетворюючу істор. місію робітн. класу, досліджує осн. форми класової боротьби пролетаріату, обґрунтовує необхідність союзу робітничого класу і селянства, диктатури пролетаріату, дає короткий виклад марксистського вчення про державу. В. І. Ленін формулює наук. основи тактики класової боротьби пролетаріату, вказує, що домарксистський матеріалізм не міг зрозуміти й оцінити значення революц. практичної діяльності, тому був половинчастим, однобічним. У кінці праці міститься огляд л-ри про К. Маркса і його вчення.

В. І. Куценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази