Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ов-од arrow ОДИНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(Б)
   

ОДИНАДЦЯТИЙ З'ЇЗД РКП(Б)

Відбувся 27.ІІІ — 2.ІV 1922 в Москві. В роботі з'їзду брали участь 522 делегати з ухвальним і 165 — з дорадчим голосом, які представляли 532 тис. членів партії. Порядок денний: 1) Політ. звіт ЦК; 2) Орг. звіт ЦК; 3) Звіт ревізійної комісії; 4) Звіт ЦКК; 5) Звіт делегації РКП(б) в Комінтерні; 6) Професійні спілки; 7) Про Червону Армію; 8) Фінансова політика; 9) Підсумки чистки партії і зміцнення її рядів; співдоповіді: про роботу серед молоді, про пресу і пропаганду; 10) Вибори ЦК і ЦКК. В. І. Ленін відкрив з'їзд, виступив з політ. звітом ЦК, заключним словом по звіту і промовою при закритті з'їзду. Висунуті В. І. Леніним ідеї і положення лягли в основу рішень з'їзду. Проаналізувавши перші підсумки нової економічної політики (непу), В. І. Ленін відзначив, що змичка з сел. економікою встановлюється, союз робітн. класу з селянством зміцнів, госп. досягнення наявні, і визначив нове завдання: припинення екон. відступу і перегрупування сил для наступу на капіталістичні елементи. Вирішальною ареною суперництва між соціалізмом і капіталізмом за принципом "хто — кого?" була госп. діяльність. Щоб перемогти буржуазію в цій справі, треба було, як указував В. І. Ленін, навчитись господарювати, поєднувати боротьбу за комуністичні ідеали з насущними екон. інтересами селян. Осн. підойму в подоланні всіх труднощів і перешкод на шляху висхідного руху В. І. Ленін вбачав у старанному доборі й розстановці кадрів і перевірці виконання директив партії і уряду. Великого значення надавав В. І. Ленін розвиткові держ. і кооп. торгівлі для витіснення з неї капіталістичних елементів і задоволення екон. потреб селянства. Наголошуючи на цьому, він висунув гасло "вчитись торгувати", торгувати культурно. З'їзд, схваливши політ. і орг. лінію ЦК, визнав зроблені приватногосп. капіталові поступки вичерпаними, екон. відступ закінченим, намітив перегрупування сил для забезпечення перемоги над капіталістичними елементами. Резолюція з'їзду "Про роботу на селі" вимагала надання практичної допомоги трудівникам села в збільшенні с.-г. виробництва. Разом з тим з'їзд звернув увагу на необхідність першочергового піднесення великої пром-сті. Це спростовувало твердження меншовиків і троцькістів, що неп ніби ігнорує потреби пром. розвитку та інтереси робітн. класу. В галузі фінанс. політики з'їзд намітив заходи по зміцненню курсу карбованця, впорядкуванню бюджету. Найважливішою політ. умовою подолання перешкод перехідного періоду, успішної побудови соціалізму В. І. Ленін вважав зміцнення єдності, підвищення керівної ролі і боєздатності партії. Щоб досягти цього, з'їзд встановив З категорії для вступаючих у партію, що мало перешкодити проникненню в її ряди випадкових і ворожих елементів. Зміцненню партії були підпорядковані й постанови з'їзду "Про завдання і цілі контрольних комісій", "Положення про контрольні комісії", "Положення про Центральну ревізійну комісію". З'їзд суворо попередив лідерів "робітничої опозиції", які не підкорились рішенням Десятого з'їзду РКП(б) про розпуск фракційних угруповань і вели фракційну боротьбу, що в разі продовження антипарт. діяльності їх буде виключено з партії. В резолюції з'їзду про профспілки було вказано, що вони повинні бути найближчим спільником держ. влади в усій її політ. і госп. діяльності. Делегати з'їзду схвалили діяльність РКП(6) в Комуністичному Інтернаціоналі. З'їзд обрав ЦК і ЦКК. XI з'їзд РКП(б) був останнім, на якому був присутній В. І. Ленін. На першому засіданні обраного з'їздом ЦК РКП(б) Генеральним секретарем ЦК було обрано Й. В. Сталіна.

Літ.: Ленін В. 1. XI з'їзд РКП(б) 27 березня — 2 квітня 1922 р. Повне зібрання творів, т. 45: Одиннадцатый съезд РКП(б). Март — апрель 1922 года. Стенографический отчет. М, 1961; Історія Комуністичної партії Радянського Союзу, т. 4, кн. 1. К. 1972; История КПСС. М. 1980.

М. В. Черненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази