Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow М-майз arrow МАГНЕТИЗМ
   

МАГНЕТИЗМ

(від грец. — магнесійський камінь, магніт) — сукупність явищ, пов'язаних із взаємодією між тілами за допомогою магнітного поля. М. проявляється, зокрема, у взаємному притягуванні або відштовхуванні між магнітами, між електр. струмами та між струмами й магнітами. Вчення про М. є складовою частиною вчення про електрику. Сучас. уявлення про М. грунтується на квантовій механіці, за якою мікрочастинки мають магнітний момент. Магн. властивості речовини визначаються, гол. чин., магн. моментами електронів її атомів. Проте спостерігаються явища (див., напр., Ядерний магнітний резонанс), в яких осн. роль відіграють ядерні магн. моменти. М. речовини проявляється в її намагнічуванні при вміщенні в магн. поле. Намагніченість речовин у слабких полях l = χН, де χ— магнітна сприйнятливість, Н — напруженість поля. Залежно від природи носіїв М. і характеру їхньої взаємодії розрізняють М. слабко взаємодіючих частинок (діамагнетизм, парамагнетизм) та М. речовин з атомним магн. порядком (феромагнетизм, антиферомагнетизм і феромагнетизм). Діамагнетизм визначається орбітальним рухом електронів. Для діамагн. речовин (діамагнетиків) магн. сприйнятливість є від'ємною величиною і практично не залежить від т-ри. Властивості парамагн. і магніто впорядкованих тіл визначаються спіновими мапі. моментами атомів і колективізованих (спільних для всього тіла) електронів. Для парамагн. тіл (парамагнетиків) χ > 0 і справджується Кюрі закон. Магн. атомний порядок речовини зумовлений обмінною взаємодією, яка є результатом квантового характеру руху електронів і дії кулонівських (електростатичних) сил між ними. Ферити і феромагнетики в магніто впорядкованому стані мають спонтанну намагніченість і характеризуються доменною структурою (див. Домени). Магн. атомний порядок речовини може існувати лише до певної т-ри (Кюрі точки або Неєля точки), вище якої речовина перетворюється на парамагнетик. Магн. властивості речовин широко використовують в електро- і радіотехніці, електроніці, автоматиці, приладобудуванні, обчислювальній техніці тощо.

Літ.: Вонсовский С. В. Магнетизм. М., 1971; Маттис Д. Теория магнетизма. Пер. с англ. М., 1967; Браун У. Ф. Микромагнетизм. Пер. с англ. М., 1979.

В. Г. Бар'яхтар.

 

Схожі за змістом слова та фрази