Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow зба-земле arrow ЗВІД ЗАКОНІВ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
   

ЗВІД ЗАКОНІВ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

—сукупність З.з. СРСР і 3. з. союзних республік. 3. з. Р. д. — офіц. видання Президії Верховної Ради СРСР і Ради Міністрів СРСР, яке містить законодавчі акти і найважливіші спільні постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР та постанови Уряду СРСР загальнонормативного характеру. Відповідні акти респ. законодавства включаються до 3. з. союзних республік, які є офіц. виданнями Президій Верховних Рад і Рад Міністрів цих республік. З метою дальшого розвитку і вдосконалення законодавства відповідно до Конституції СРСР, конституцій союзних республік і завдань, поставлених XXV з'їздом КПРС. з метою усунення дублювання правових актів з одних і тих самих питань і заповнення прогалин у правовому регулюванні в процесі підготовки 3. з. розробляються проекти кодифікаційних (див. Кодифікація) та ін. узагальнених актів і проекти нових актів, які після їх затвердження в установленому порядку включаються до Зводу. ЦК КПРС, Президія Верховної Ради і Рада Міністрів СРСР схвалили схему 3. з. Р. д., осн. принципи формування його матеріалів та перелік актів, що підлягають розробці і включенню до 3. з. Р. д., затвердили план його підготовки і видання, утворили спец. комісію для керівництва підготовкою та виданням Зводу. Аналогічні рішення прийнято в союзних республіках, зокрема в УРСР 4.VIII 1978 прийнято Постанову ЦК Компартії України, Президії Верховної Ради УРСР і Ради Міністрів УРСР "Питання Зводу законів Української PCP". Підготовка проектів актів, що підлягають включенню до Зводу, здійснюється відповідальними за це м-вами, держ. комітетами і відомствами. Комісія по виданню Зводу за поданням м-ва юстиції розглядає підготовлені розділи Зводу і подає їх на схвалення до відповідних Президій Верховних Рад і Рад Міністрів. Порівняно з Зібранням діючого законодавства Звід є вищим видом такого зібрання. Схеми Зводу СРСР і зводів союзних республік в основному єдині. Так, схема Зводу УРСР складається з 5 розділів: законодавство про суспільний і держ. лад; про соціальний розвиток і культуру, а також про соціально-екон. права громадян; про раціональне використання і охорону природних ресурсів; про нар. господарство; про правосуддя і охорону правопорядку. В Зводі СРСР. крім цього, є розділи, присвячені законодавству про міжнар. відносини та зовн. екон. зв'язки, про оборону країни та охорону держ. кордонів, а також деяким ін. питанням. Законодавчі акти розміщуються в 3. з. за предметними ознаками у відповідності з затвердженою схемою, що передбачає розділи і глави. В них акти розміщуються за системою, яка забезпечує послідовний розвиток теми, з виділенням на перший план кодексів та ін. основоположних актів законодавства. Підготовка Зводу здійснюється на основі Конституції СРСР (зводів союзних республік — також конституцій цих республік). Вона повинна сприяти дальшому вдосконаленню законодавства, посиленню охорони інтересів суспільства, прав і свобод рад. громадян, зміцненню правової основи держ. і сусп. життя. Створення 3. з. Р. д. забезпечить більшу стабільність та доступність законодавства для всіх громадян, дальше зміцнення соціалістичної законності, посилення охорони правопорядку

М. О.Голодний.

 

Схожі за змістом слова та фрази