Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОДИНОКІ ГРОМАДЯНИ
   

ОДИНОКІ ГРОМАДЯНИ

- особи, які не мають сім 1, рідних, проживають самотньо. Особливості прав, статусу О. г. зумовлюються сукупністю обставин, що мають значення для закріплення за ними окр. суб'єктивних прав у сфері соціального захисту. Серед таких обставин зак-во зазначає відсутність в особи близьких або рідних, на матеріальну допомогу або підтримку і догляд з боку яких вона могла б розраховувати, неможливість самостійно заробляти собі на проживання (через вік, стан здоров'я), потребу у пост, сторонньому догляді, низький рівень доходів. Зокрема, згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення» (1991) одинокі пенсіонери, які за висновком мед. закладів потребують пост, стороннього догляду, мають право на надбавки до пенсії за віком для догляду за ними в розмірі 50 % її мін. розміру (ст. 21). На надбавки до пенсії за інвалідністю для догляду в такому ж розмірі (50 % мін. розміру пенсії за віком) мають одинокі інваліди II групи, які потребують пост, стороннього догляду або досягли пенс, віку, одинокі інваліди III групи, які досягли пенс, віку (ст. 33). Зак-вом вирізняються також О. г. похилого віку — чоловіки віком 60 і жінки — 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення заг. пенс, віку залишилося не більше півтора року. Такі гр-ни поряд з ін. соціальними гарантіями згідно із Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (1993) мають право на щоміс. допомогу або соціально-побут. обслуговування вдома за наявності висновку мед. закладів щодо потреби пост, стороннього догляду (ст. 24). Крім того, постановою КМ України «Про державну грошову допомогу деяким категоріям пенсіонерів» від 10. XII 1998 (зі змінами від 9.УІ 2000) передбачено встановлення держ. грошової допомоги в розмірі 16 грн. 70 коп. при призн аченні пенсії одиноким непрацюючим гр-нам, які досягли пенс, віку чи визнані інвалідами І або II групи, а також сім'ям, які складаються із зазначених категорій гр-н, середньоміс. сукупний доход яких на одного члена сім'ї не досягає 53 грн. 50 коп. Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (2000) одинока особа (яка за відсутності осіб, що проживають разом і/або об'єднані законними правами та обов'язками щодо утримання, також становить поняття «сім'ї») виступає суб'єктом права на держ. соціальну допомогу за умови, що за поважних або з незалежних від неї причин її середньоміс. сукупний дохід нижчий встановленої величини прожиткового мінімуму. Останній визначається згідно з Законом України «Про прожитковий мінімум» (1999). Розмір допомоги встановлюється як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньоміс. доходом, але не більше як 75 % прожиткового мінімуму і призначається органами соціального захисту за місцем проживання на строк 6 місяців. О. г., визнаному в результаті мед.-соціальної експертизи непрацездатним, який не має ін. джерел для існування, держ. соціальна допомога може бути призначена на строк визнання його непрацездатним. Таким особам після 65 років допомога може бути призначена довічно. Окр. категорією слід виділити молодих О. г. віком до 28 років, визнаних суб'єктами права на одержання держ. кредиту на буд-во та реконструкцію житла [Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим гр-нам на буд-во (реконструкцію) житла, затв. КМ України 17.У 1999].

І. П. Лаврінчук.