Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІДЕР КРИМІНАЛЬНИЙ
   

ЛІДЕР КРИМІНАЛЬНИЙ

(англ. leader -керівник, ведучий, вождь, від lead — вести, керувати, очолювати) — член злочинної групи, який є ініціатором її утворення або керує нею з метою організації спільної діяльності злочинної членів групи для досягнення злочин, цілей. Термін запозичено із соціальної психології. Л. к. розглядається як один з найбільш значущих факторів інтеграції злочин, групи. Йому властиві такі якості, як активність, ініціативність, організаторські здібності, наполегливість, здатність впливати на ін. осіб тощо. Особисті якості лідера в криміноген. групі опосередковуються через її злочинну діяльність. Тому «цінність» лідера визначається злочин, групою через успішність спільної злочин, діял ьності її членів. Л. к. виконує у групі певні функції (організаторську, інформаційну, регулятивну, дисциплінарну та ін.), внаслідок чого злочинна група стає згуртованою і стійкою, стабілізується її склад, формалізуються взаємини її членів. Л. к. надає групі цілеспрямованого характеру і значно підвищує її сусп. небезпечність. Ост. часом поняття «кримінальний лідер» вживається і в крим.-правовій л-рі, здебільшого у дослідженнях проблем боротьби з організованою злочинністю. При цьому воно часто ототожнюється з поняттям «організатор» чи «керівник злочину», «ватажок», «кримінальний авторитет». Л. к. є обов'язковою ознакою злочин, угруповань, які діють у структурі організованої злочинності (організована злочинна група, злочинна організація, злочинне співтовариство та ін.). До Л. к. відносять і «злодіїв у закон».

Літ.: Чечетин А. Е. Лидерство в криминоген. группе. В кн.: Актуальные проблемы борьбы с групповой преступностью. Омск, 1983; Криминология. М., 1997; Романов В. В. Юрид. психология. М.. 1998.

О. О. Кваша.

 

Схожі за змістом слова та фрази