Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рот-рят arrow РУХ НЕПРИЄДНАННЯ
   

РУХ НЕПРИЄДНАННЯ

(Non-Aligned Movement, Mouvement de non-alignement; NAM, MNA) — міжнар. об'єднання країн, які не приєдналися до воєн, блоків і союзів. Ідея принципу неприєднання була вперше сформульована 1954 Дж- Неру і базувалася на панча шила — п'яти принципах співіснування держав з різним соціально-економічним ладом: взаємне поважання тер. цілісності та суверенітету; ненапад; невтручання у внутр. справи один одного; рівність і взаємна вигода; мирне співіснування. Основи Р. н. було закладено на Бандунзькій конференції 1955. 1-а Конференція Р. н. відбулася 1— 6.ІХ 1961 у м. Белграді (Югославія). Від 1981 1 вересня відзначається як День Р. н. Наст, конференції скликалися: 2-а — в м. Каїрі (Єгипет, 1964), 3-я — в м. Лусаці (Замбія, 1970), 4-а — в Алжирі (1973), 5-а — в м. Коломбо (Шрі-Ланка, 1976), 6-а - в м. Гавані (Куба, 1979), 7-а - в м. Делі (Індія, 1983), 8-а — в м. Хараре (Зімбабве, 1986), 9-а - в Белграді (1989), 10-а - в м. Джакарті (Індонезія, 1992), 11-а — в Каїрі (1994), 12-а — в м. Дурбані (Південно-Африканська Республіка, 1998), 13-а — в м. Куала-Лумпурі (Малайзія, 2003). Р. н. об'єднує 114 держав (2003).

Гол. цілі Р. н. сформульовано в Заключній декларації Гаван. конференції 1979. Вони полягають у: забезпеченні нац. незалежності, суверенітету і тер. цілісності, вільного сусп. розвитку всіх країн; б-бі проти імперіалізму, колоніалізму, расизму, проти всіх форм експансіонізму, іноз. окупації, іноз. панування і гегемонії; активному мирному співіснуванні всіх держав, невтручанні у внутр. і зовн. справи ін. країн, в становленні нового міжнар. екон. порядку тощо. На першому етапі Р. н. не мав сталих політ, структур, його діяльність відбувалася шляхом обміну думками та консультацій учасників. Рис міжнар. об'єднання з власним внутр. механізмом він набув згідно з рішеннями 3-ї Конференції. Вищий орган Р. н. — Конференція. Відповідно до ухвал 4-ї Конференції було запроваджено практику прийняття рішень консенсусом, для роботи в періоди між конференціями 1973 було утв. Координаційне бюро. Загалом існувало понад 50 роб. органів Руху. Періодично проводилися зустрічі глав держав та урядів, наради міністрів за-корд. справ.

Р. н. — феномен дипломатії біполяр. періоду «холодної війни», коли він відігравав роль посередника між СРСР та США. Осн. критеріями членства у Р. н. було проголошено проведення його учасниками незалежної зовн. політики, підтримку нац.-визв. руху, неучасть у багатостор. військових блоках і союзах тощо. Країни — учасниці Р. н. обстоювали інтереси миру, брали участь у б-бі за подолання міжнар. напруженості, роззброєння, вирішення міжнар. конфліктів шляхом переговорів. Діяльність Р. н. відіграла помітну роль у поліпшенні міжнар. ситуації у 80—90-х рр.

20 ст. Проте водночас між державами — учасницями Руху відбулося 29 збройних конфліктів, жодна посередницька місія Р. н. не досягла успіху.

У зв'язку із завершенням «холодної війни» перед Р. н. постали нові завдання, визначені у новій стратегії і спрямовані на подолання пасив, ролі об'єднання у світі (рішення 9-ї Конференції). Нова стратегія має на меті: поглиблення та зміцнення позит. зрушень у міжнар. відносинах, надання їм незворот. характеру, активну участь усіх членів Руху у вирішенні міжнар. проблем, розробку і впровадження у життя нового міжнар. екон. порядку, який повинен забезпечувати рівноправність усіх суб'єктів міжнар. екон. відносин, викорінення дискримінації у цій сфері, послаблення фін. тягаря над слаборозвиненими країнами, створення сприятливого клімату для цих країн. 12-а Конференція показала відсутність єдності Р. н., неспроможність досягти політ, компромісу, залежність від світових фін. інституцій.

Україна розглядає Р. н. як складову частину її багатовекторної зовнішньополіт. стратегії. Вона здобула статус спостерігача в Русі, брала активну участь у роботі 11 —13-ї Конференцій голів держав та урядів, конференцій міністрів закорд. справ, внесла низку пропозицій стосовно визначення пріоритет, напрямів розвитку Р. н.

У зверненні Президента України до учасників 13-ї Конференції Р. н. було окреслено можливі напрями співробітництва України з Рухом: у сферах миротв. діяльності, превентивної дипломатії, міжнар. безпеки, роззброєння та нерозповсюдження зброї.

Літ.: Движение неприсоединения. М., 1985; Fritsche К. Blockfreiheit aus sowjetischer Sicht. Miinchen, 1986; Тузму-хамедов P.А. Движение неприсоединения и междуна-родное право. М., 1989; The Final Document of the Xllth Summit of the Non-Aligned Movement, 2-3 September 1998, Durban, South Africa. Durban, 1998; Матьовка М.П., Матьовка Л. М. Україна у співробітництві з Рухом неприєднання. Ужгород, 1999; Матьовка М. П. Рух неприєднання: Становлення та діяльність. Ужгород, 2001; Final Document of the XII Conference of Heads of State or Government of Non-Aligned Movement. Kuala Lumpur, 24-25 February 2003. Kuala Lumpur, 2003.

В. П. Горбатенко, M. П. Зяблюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази