Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІСЦЕ РОБОТИ
   

МІСЦЕ РОБОТИ

— підприємство, установа, організація, де робітник чи службовець виконує свою труд, функцію, а також місцевість, де розташовані відповідні підприємства, установи, організації. М. р. є однією з обов'язкових умов при укладенні трудового договору, яку працівник і власник повинні визначити в процесі обопільної домовленості. До поч. роботи за укладеним труд, договором, вказується у ст. 29 Кодексу законів про працю України, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний визначити працівникові роб. місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами.

Часто підприємство, установа чи організація (напр., буд. управління, райхарчоторг тощо), зважаючи на специфіку своєї діяльності, мають декілька об'єктів, відділень, філіалів та ін. Здебільшого такі організації розташовані в одній місцевості, водночас вони можуть мати і практично мають об'єкти, розміщені один від одного на відповідній відстані. За цих обставин важливо визначити конкретне М. р. — філіал, відділення тощо, де здійснюватиметься труд, діяльність працівника, оскільки зміна структурного підрозділу власником на інший свідчитиме про зміну обумовленого трудовим договором М. р. І навпаки, у випадках, коли в труд, договорі не обумовлено конкретне М. р., то таким для працівника є в цілому підприємство (установа чи організація) або його структурний підрозділ. Принагідно слід зазначити, що перехід з одного структурного підрозділу в інший одного і того ж підприємства, установи, організації не буде зміною місця роботи, а отже, буде не переведенням на ін. роботу, а лише переміщенням, яке не потребує згоди працівника, якщо при цьому не змінюються ні труд, функція працівника за певною кваліфікацією, спеціальністю, посадою, ні розмір зарплати, ні ін. суттєві умови праці, а в труд, договорі (наказі про зарахування на роботу) не було зазначено ні роду роботи, ні її виду, ні типу механізму, агрегату, який працівник повинен обслуговувати (напр., вантажопідйомність автомобіля, вид тяги локомотива), або не було передбачено виконання роботи на відповідному об'єкті (в майстерні, торг, точці та ін.). При цьому переміщення працівника здійснюється власником підприємства (установи чи організації) без згоди працівника, що безпосередню випливає зі змісту ч. 2 ст. 32 КЗпП України, де вказано, що не вважається переведенням на ін. роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на ін. роб. місце, в ін. структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на ін. механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Але й за такої ситуації власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров'я.

Літ.: КЗпП України з постатейними мат-лами. К., 1997; Прокопенко В. І. Труд, право України. X., 1998; Карпенко Д. О. Труд, право України. К., 1999.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази