Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow в arrow ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ ТУРИСТСЬКИЙ
   

ВАЛОВИЙ ПРОДУКТ ТУРИСТСЬКИЙ

- сумарний обсяг товарів і послуг, вироблених і спожитих у сфері туризму. Може бути оцінений двома способами: як сума всіх здійснених витрат або як сума всіх витрат туристів (витрат туристських), тобто доход від туризму. В тому й іншому випадку вимірюється у вартісному значенні. В. п.т. як дохід включає: 1) всю заробітну плату зайнятих у сфері туризму, що є частиною виторгу від продажу вироблених туристських товарів і послуг. Сюди належить також відсоток за надану позику (кредит); 2) кошти від здачі в оренду приміщень - кімнат, апартаментів та ін.; 3) позичковий відсоток, який отримують підприємці, що працюють в туристській економіці, за те, що надають гроші в борг (наприклад, відсоток за збереження грошей у банку на депозитному рахунку); 4) прибуток - те, що залишається після витрат на виробництво туристських товарів і послуг. Витрати віднімаються від виручки за реалізацію туристських товарів і послуг. Це означає, що результат від реалізації може бути для власника і негативним (тобто підприємство зазнає збитків). Частина доходів може залишитися в туристському бізнесі для подальшого використання. В. п. т., я к витрати, включає: 1) витрати на туристське споживання і використання (усі туристські витрати на покупку товарів і послуг); 2) приватні туристські інвестиції, що містять загальну кількість витрат, які зроблені при здійсненні нових капіталовкладень, і витрати приватного сектора для поліпшення структури туризму. Сюди включаються зміни в потоці продуктів, які виробляє турбізнес; 3) державні туристські витрати, в т. ч. загальні, які здійснюються державою для придбання туристських товарів і послуг; 4) туристський експорт мінус імпорт. У цій категорії загальний обсяг витрат на експорт туризму з країни має бути доданий до В. п. т. і, навпаки, загальний обсяг імпорту продукту туристського має відніматися від В. п. т. Дохід від туризму у вартісному вираженні дорівнює витратам на виробництво продукту туристського (туристський баланс). При визначенні В. п. т. необхідно враховувати такі обставини: 1) ліквідація боргів розглядається як зменшення туристського капіталу, погашення боргів - як витрати на формування туристського капіталу.

Іншими словами, хоча вони і є частиною доданої вартості, проте не включаються в дохід, оскільки цей обсяг коштів не повертається для використання в туристському бізнесі. Вони враховуються як відсоток на погашення різних боргів; 2) непрямі податки відносять на туристські товари і послуги. Тому при підрахунку витрат, які були зроблені на виробництво продукту туристського, щоб зробити їх рівними доходу, необхідно частину доходу додати до непрямих податків для погашення боргів.

 

Схожі за змістом слова та фрази