Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow олео-опа arrow ОЛЬВІЯ
   

ОЛЬВІЯ

Борисфен — давньогрец. д-ва в Нижньому Побужжі, що існувала з 6 ст. до н. е. до 4 ст. н. е. Політ. і екон. центром її було однойменне місто на правому березі Бузького лиману. Залишки міста— біля с. Парутиного Очаківського р-ну Микол. обл. О. заснували переселенці з Мілета та ін. іонійських центрів. Основою г-ва О. були землеробство, скотарство, рибальство, виноградарство. В місті розвивалися ремесла (металообробне, гончарське, деревообробне, каменярське тощо). В обмін на ремісничі вироби й товари, імпортовані з ін. давньогрец. центрів, ольвійські купці одержували від навколишніх племен (скіфів, сарматів та ін.) зерно, худобу, вовну, а також рабів, яких продавали на ринках метрополії. О. була рабовласницькою республікою (див. Поліс). У 331 до н. е. місто витримало облогу війська Зопіріона — одного з полководців Александра Македонського (див. Зопіріона похід на скіфів). У 2—1 ст. до н. е. О. деякий час була під зверхністю Скіфської д-ви, потім — понтійського царя Мітрідата VI Євпатора. В серед. 1 ст. до н. е. О. зруйнували гети. В 1 ст. н. е. місто було частково відбудовано. В складі населення О. того періоду значно збільшився негрецький, гол. чин. сарматський, прошарок. З серед. 2 до серед. З ст. н. е. в місті перебувала римська залога. В умовах заг. кризи рабовласницької системи О., як і більшість ін. античних держав Північного

Причорномор'я, в 4 ст. перестала існувати. Руїни О. вітчизн. вчені відкрили в кін. 18 ст. Систематичні розкопки провадяться з поч. 20 ст. (під керівництвом Б. В. Фармаковського, Л. М. Славіна та ін. археологів). Тер. городища і некрополя О. з 1920 є держ. заповідником, що тепер перебуває у віданні Археології інституту АН УРСР. Матеріали з розкопок О. зберігаються в Ермітажі, Історичному музеї в Москві, Історичному музеї УРСР, Одеському археологічному музеї, Миколаївському і Херсонському краєзнавчих музеях, а також у ряді музеїв Зх. Європи та Америки. Іл. див. на окремому аркуші, т. 7, с. 432— 433.

Літ.: Латышев В. В. Исследования об истории и государственном строе города Ольвии. СПБ, 1887; Фармаковский Б. Ольвия. М., 1915; Славин Л. М. Здесь был город Ольвия. К., 1967; Надписи Ольвии. Л., 1968; Крыжицкий С. Д. Жилые ансамбли древней Ольвии. IV—II вв. до н. э. К., 1971; Козуб Ю. I. Некрополь Ольвії V—IV ст. до н. е. К., 1974; Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии эллинистическоговремени. К., 1974; Ольвия. (Статьи и публикации об археологических исследованиях). К., 1975; Русяева А. С. Земледельческие культы в Ольвии догетского времени. К., 1979.

 

Схожі за змістом слова та фрази