Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕГАЙНЕ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ
   

НЕГАЙНЕ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

— спец, порядок виконання відповід. рішення, суть якого полягає у примусовому його виконанні не з часу набуття ним закон, сили, а негайно — з моменту оголошення рішення у суд. засіданні, чим забезпечується швидкий і реальний захист життєво важливих прав та інтересів гр-н, юрид. осіб і д-ви. Н. в. с. р. є обов'язковим і факультативним (необов'язковим). Обов'язковому Н. в. с. р. підлягають суд. рішення у справах: 1) стягнення аліментів — у межах суми платежу за один місяць; 2) присудження працівникові зарплати, але не більш як за один місяць; 3) стягнення відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або інші ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника, — в межах суми за один місяць; 4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника; 5) стягнення на користь члена колгоспу оплати за працю в колгоспі, але не більше серед, заробітку за один місяць (ст. 217 ЦПК України). Суд може допустити негайне виконання (факультативне) у справах: 1) про присудження винагороди авторам за використання творів у галузі науки, л-ри і мист-ва, а також об'єктів права інтелект, власності, на які видано охоронні док-ти; 2) якщо від затримання виконання рішення може статися значна шкода для сторони, на користь якої постановлено рішення, або є підстави вважати, що виконання рішення згодом може стати неможливим або утрудненим; про стягнення всієї суми боргу при присудженні аліментів і зарплати. Допускаючи Н. в. с. р. з цих підстав, суд може поставити позивачеві вимогу забезпечити поворот виконання рішення на випадок його скасування.

Н. в. с. р. не допускається: у справах про виселення гр-н з жилих приміщень, а також коли виконання може спричинити такі зміни в майні, після яких повернути його до поперед, стану, в разі скасування рішення, буде неможливим або дуже утрудненим. Про допуск Н. в. с. р. (обов'язкового, факультативного) суд повинен зазначити в самому рішенні. Подача скарги на таке рішення не зупиняє його виконання. Державний виконавець відкриває виконавче провадження не пізніше наст, дня після одержання док-тів і в той же день проводить викон. дії (ст. 25 Закону України «Про виконавче провадження» 1999). Якщо суд не вказав про негайне виконання рішення у випадках, коли юно обов'язкове, то такий недолік усувається постановленням дод. рішення.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази