Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow нам-нар arrow НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ЗАКОН
   

НАРОДОНАСЕЛЕННЯ ЗАКОН

— економічний закон, який виражає динаміку трудящого населення і характер його використання в процесі виробництва. Кожному суспільно-екон. ладу притаманний свій Н. з. На основі аналізу капіталістичного способу виробн. К. Маркс дослідив закономірності відтворення робочої сили за капіталізму і відкрив екон. Н. з., властивий цій формації. Суть його полягає в тому, що з розширенням масштабів виробн., зростанням продуктивності праці та органічної будови капіталу утворюється відносно надлишкова частина працездатного населення, яка приречена на безробіття а злидні (див. Перенаселення відносне). Масове й хронічне безробіття — одна з характерних рис загальної кризи капіталізму. З перемогою соціалістичних виробничих відносин починає діяти соціалістичний Н. з. Основою його виникнення є перетворення засобів виробн. на сусп. власність. Екон. закони соціалізму, перш за все основний економічний закон соціалізму та планомірного, пропорційного розвитку народного господарства закон визначають суть Н. з., яка полягає в тому, що в процесі планомірного розвитку виробн. матеріальних благ забезпечуються умови для дедалі повнішої й раціональнішої зайнятості всього працездатного населення та підвищення його добробуту. За соціалізму на відміну від капіталізму зростання органічної будови фондів і впровадження досягнень технічного прогресу не призводить до безробіття. Дія Н. з. здійснюється через розширене відтворення робочої сили, планомірний оптимальний перерозподіл трудових ресурсів між сферами та галузями виробн., а також по території країни. Пізнання особливостей соціалістич. Н. з. дає можливість прогнозувати динаміку населення і впливати на демографічні процеси в країні. Див. Демографія, Народонаселення.

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23; Ленін В. І. Розвиток капіталізму в Росії. Повне зібрання творів, т. 3; Марксистско-ленинская теория народонаселения. М., 1974; Проблемы народонаселения. М., 1977; Урланис Б. Ц. Проблемы динамики населения СССР. М., 1974; Лармин О. В. Методологические проблемы изучения народонаселения. М., 1974; Рубин Я. И. Проблема народонаселения как объект идейно-политической борьбы. Минск, 1976; Законы и закономерности развития народонаселения. М., 1976.

В. Ф. Казанцева.

 

Схожі за змістом слова та фрази