Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пере-пери arrow ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654
   

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА РАДА 1654

—загальна військ. рада, скликана гетьманом Б. Хмельницьким 8 (18). І 1654 у Переяславі (тепер м. Переяслав-Хмельницький) для прийняття історичного рішення про возз'єднання України з Росією, що завершило визвольну війну українського народу 1648—54. Переговори про возз'єднання почалися ще з червня 1649. На основі їх Земський собор 1653 в Москві схвалив прийняти Україну до складу Рос. д-ви, а 23.Х (2.ХІ) 1653 рос. уряд оголосив війну шляхет. Польщі. На Україні питання про возз'єднання мало вирішуватися на заг. військ. раді. Для участі в ній з Москви 9 (19).Х 1653 на Україну виїхало велике повноважне посольство на чолі з боярином В. В. Бутурліним. 8 (18).І в Переяславі спочатку відбулася старшинська рада, на якій генеральна старшина на чолі з гетьманом, а також полковники і сотники одностайно висловилися за возз'єднання України з Росією. Того самого дня на міській площі було скликано заг. раду. В П. р. взяли участь представники всіх укр. земель, визволених на той час від польс.-шляхет. гніту. За давнім запорізьким звичаєм присутні стали в коло. В середину його ввійшов гетьман в оточенні генеральної старшини і полковників. Гетьман виголосив промову, в якій показав, що єдиний порятунок для України, яка терпіла від гніту польської шляхти і нападів турецько-татарських агресорів,— у возз'єднанні її з Росією. Після одностайного схвалення рішення про возз'єднання України з Росією В. В. Бутурлін вручив Б. Хмельницькому царську грамоту про згоду прийняти Україну до складу Рос. д-ви і захищати її від ворогів. Всі учасники П. р. на чолі з гетьманом присягали на вірність Росії, після чого В. В. Бутурлін від імені рос. уряду передав Б. Хмельницькому знаки гетьманської влади: військ. прапор, гетьманську булаву і ферезію (каптан) та шапку. Після П. р. представники рос. посольства об'їжджали міста і містечка України для прийняття присяги від населення.

Україна входила до складу Рос. д-ви на засадах досить широкої політ. автономії (див. Березневі статті 1654). Возз'єднання України з Росією мало велике прогресивне значення для дальшого політ., екон. і культур. розвитку укр. і рос. народів. Об'єднання двох братніх народів, незважаючи на реакційну політику царизму, рос. і укр. феодалів, зблизило народи Росії і України, згуртувало їхні сили в спільній боротьбі проти зовн. ворогів, проти класових гнобителів — кріпосників і буржуазії, проти царизму і капіталістичного гніту. Див. також Возз'єднання України з Росією 1654.

Літ.: Історія Української PCP, т. 2. К., 1979; Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, т. 10. СПБ, 1878: Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы, т. 2—3. М., 1954; Визвольна війна 1648—1654 pp. і возз'єднання України з Росією. К., 1954.

К. І. Стецюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази