Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рот-рят arrow РОЯЛТІ
   

РОЯЛТІ

(англ. royalty — королівський привілей, плата, від франц. royaute — королівська влада) — 1) Регулярні платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винагород (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, у т. ч. промислової, власності, а також ін. аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта госп. діяльності, включаючи використання автор, прав на будь-які твори науки, л-ри, мист-ва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюдження будь-якого патенту або ліцензії, знака для товарів і послуг, права на винаходи, пром. чи наук, зразки, на інформацію щодо пром., комерц. або наук, досвіду (ноу-хау) та ін.

Платежі встановлюються, як правило, у вигляді фіксованих ставок і сплачуються ліцензіатом (покупцем) ліцензіару (продавцю) відповідно до ліцензійного договору через узгоджені сторонами проміжки часу протягом строку дії угоди. Розмір ставок може визначатись у відсотках (частках) від прибутку, вартості (ціни, собівартості) ліценз. продукції або з розрахунку на її одиницю. Згідно з чинним зак-вом України Р. є об'єктом оподаткування прибутку підприємств і організацій. 2) Плата за право розробки і видобування природних ресурсів, у т. ч. відповідно до концесійного договору, яка перераховується користувачем (концесіонером) власникові землі або надр. Така плата зазвичай включається у вартість сировини, а її розмір обчислюється у певному відсотку від вартості добутих чи реалізованих корисних копалин або в деяких випадках у вигляді фіксованої суми. В Україні умови та порядок обчислення і справляння Р. визначаються Кодексом України про надра, Положенням про надання гірничих відводів (затв. KM України 27.1 1995), Порядком надання дозволів (ліцензій) на користування надрами (затв. KM України 31. VIІІ 1995), постановами KM України «Про платежі за користування надрами» від 2.VIII 1996, «Про плату за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин» від 8.XI 2000 та ін. нормат.-прав. актами. Безпосередньо термін «роялті» в зак-ві України використовується при оподаткуванні та у сфері користування надрами і видобування корисних копалин.

В. П. Нагребельний.