Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕКОНАННЯ І ПРИМУС
   

ПЕРЕКОНАННЯ І ПРИМУС

- методи діяльності органів держ. влади і місц. самоврядування, засоби безпосеред. впливу на волю і поведінку гр-н, забезпечення організованості, дисципліни і правопорядку в сусп-ві. Ці методи не ізольовані, перебувають у тісному взаємозв'язку, але мають свої особливості за характером впливу на психіку гр-н. Метод переконання є головним у діяльності органів держ. влади і місц. самоврядування. В Україні він грунтується на авторитеті д-ви, повазі до Конституції та законів України, свідомому ставленні гр-н до своїх обов'язків. Реалізується шляхом: роз'яснення змісту законів та ін. нормативних актів, рішень відповід. органів тощо; забезпечення участі гр-н у вирішенні питань загальнодерж. і місц. значення; матеріального, тех., фін. та ін. забезпечення передбачених законами та ін. актами і рішеннями заходів; підвищення прав, свідомості й прав, освіти гр-н тощо.

Метод примусу є допоміжним і використовується органами держ. влади та органами місц. самоврядування лише в тих випадках, коли метод переконання не дає бажаних результатів. Залежно від характеру порушень застосування методу примусу може виявлятися у: скасуванні чи припиненні виконання актів підпорядкованих органів, якщо вони суперечать закону; забороні або припиненні дій, що проводяться з порушенням вимог зак-ва; застосуванні до винних фіз. чи юрид. осіб матеріальних, дисциплінарних, адм. чи крим. санкцій тощо. Метод примусу має застосовуватися на підставі, в межах і порядку, передбачених Зак-вом України.

М. П. Воронов.

 

Схожі за змістом слова та фрази