Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАДРИ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ
   

КАДРИ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ

-особи, які займають посади у держ. органах та їх апараті, здійснюючи профес. діяльність щодо практ. виконання завдань і функцій д-ви та одержуючи зарплату з коштів бюджету державного. Вказані особи є державними службовцями і мають відповідні служб, повноваження. їхній статус та заг. засади діяльності визначені Законом України «Про державну службу» (1993). Законом встановлено 7 категорій посад службовців держ. апарату: перша категорія — посади голів держ. к-тів, що не є членами Уряду України, голів ін. центр, органів держ. виконавчої влади при КМ України, пост, представника Президента України в АР Крим, представників Президента України в областях, містах Києві та Севастополі, перших заступників міністрів та інші прирівняні до них посади; друга категорія — посади заступників керівника Адміністрації Президента України, заступників керівника Секретаріату Верховної Ради України та ін. прирівняні до них посади; третя категорія — посади заступників керівників структур, підрозділів, завідувачів секторами, гол. спеціалістів, експертів, консультантів Адміністрації Президента України та ін. прирівняні до них посади; четверта категорія — посади спеціалістів Адміністрації Президента України, Секретаріату ВР України та ін. прирівняні до них посади; п'ята категорія — посади спеціалістів м-в, ін. центр, органів держ. викон. влади, заступників представників Президента України в районах міст Києва і Севастополя та ін. прирівняні до них посади; шоста категорія — посади керівників управлінь, відділів, служб районних, районних у містах Києві та Севастополі держ. адміністрацій та прирівняні до них посади; сьома категорія — посади спеціалістів районних, районних у містах Києві та Севастополі держ. адміністрацій, їх управлінь і відділів та ін. прирівняні до них посади. Для кожної категорії держ. службовців встановлено три ранги. Заг. кількість рангів — 15 (від 1-го до 15-го). Положення про ранги затверджує Уряд України. У держ. органах створюється кадр, резерв для зайняття вакант. посад держ. службовців, а також для просування по службі. Кадр, резерв формується із: спеціалістів місц. та регіон, самоврядування, вироб., соціально-куль-тур., наук, та ін. сфер, випускників вищих закладів освіти відповідного профілю, а також службовців, які підвищили свою кваліфікацію або пройшли стажування та рекомендовані для просування на більш високі посади. Порядок формування та організація роботи з кадр, резервом регулюються Положенням про кадровий резерв державної служби, яке затверджує Уряд України. Див. також Апарат державного управління.

В. С. Білоус.

 

Схожі за змістом слова та фрази