Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   

АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

— постійно діючий орган, який утв. для забезпечення діяльності глави д-ви. Відповідно до Указу Президента «Про Адміністрацію Президента України» від 14.XII 1996 осн. завданнями її є: організаційне, правове, консультативне, інформ. та аналіт. забезпечення діяльності Президента України щодо реалізації ним повноважень гаранта держ. суверенітету, тер. цілісності України, додержання Конституції України, прав та свобод людини і гр-нина, здійснення ін. конст. повноважень глави д-ви; сприяння Президентові України у забезпеченні узгодженого функціонування і взаємодії КМ України, центр, та місц. органів викон. влади, а також у вирішенні кадрових та ін. питань, віднесених до повноважень Президента України; забезпечення взаємодії Президента України з ВР України, ін. органами держ. влади, органами місц. самоврядування та об'єднаннями гр-н; організація підготовки та опрацювання проектів указів і розпоряджень Президента України, а також проектів законів, що вносяться Президентом на розгляд ВР України в порядку законод. ініціативи; проведення експертизи законів, що передаються ВР України Президентові України на підпис та оприлюднення; аналіз соціально-екон., політ., і правових поцесів у д-ві та внесення відповідних пропозицій Президентові України; здійснення за дорученням Президента та на виконання його повноважень контролю за додержанням актів законодавства України; організація протокольних заходів, здійснення матеріаль-но-тех. та ін. забезпечення діяльності Президента України.

А. П. У. у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями КМ України, а також положенням про А. П. У. У складі А. П. У. діють структурні підрозділи за осн. напрямами роботи. До кер. осіб адміністрації належать глава А. П. У., перший заступник і заступники глави. Доручення цих осіб у визначених Президентом України межах та з питань, що належать до їхньої компетенції, є обов'язковими для виконання органами викон. влади та їх служб, особами. Фін. та матеріально-тех. забезпечення А. П. У. здійснюється у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України. Положення про А. П. У., граничну чисельність її працівників, структуру і штатний розклад затверджує Президент України. Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази