Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ван-вас arrow ВАРТІСТЬ
   

ВАРТІСТЬ

- втілена й уречевлена в товарі абстрактна праця; економічна категорія, яка виражає суспільно-виробничі відносини товаровиробників, зв'язаних суспільним поділом праці і обміном товарів. Суть цих відносин в різних суспільно-екон. формаціях різна. За капіталізму категорія В. виражає відносини експлуатації найманої праці капіталом. За соціалізму В. відображає відносини товариського співробітництва вільних від експлуатації трудівників, які спільно володіють усіма засобами виробн. В.- одна з властивостей товару, яка на відміну від споживної вартості робить всі товари порівнянними і є основою їх мінової вартості, тобто кількісних пропорцій в обміні одних товарів на інші. Величину В. товару визначають кількістю суспільно необхідної праці, потрібної для його виготовлення за середніх суспільно нормальних умов виробн. і за середнього в даному суспільстві рівня вміння та інтенсивності праці виробників. Чим більше затрачується сусп. необхідної праці, тим вища В. товару, і навпаки. Величина В. товару залежить також від продуктивності праці. Чим вища продуктивність праці, тим менше робочого часу потрібно для виготовлення одиниці товару, тим нижча його В. Отже, В. товару змінюється прямо пропорційно до кількості робочого часу, затраченого на виробництво товару, і обернено пропорційно до продуктивності праці.

В умовах приватної власності на засоби виробн. В. товару і її грош. вираз - ціна складаються стихійно, в процесі конкурентної боротьби. За соціалізму величину суспільно необхідного часу і В. товару, а також його ціну визначають планомірно, на основі свідомого врахування вимог вартості закону та ін. об'єктивних законів екон. розвитку. Піднесення продуктивних сил соціалістичного суспільства, підвищення продуктивності праці та ефективності виробн. ведуть до зниження собівартості і В. продукції, що, в свою чергу, є основою зниження цін і зростання реальних доходів населення. Літ. див. до ст. Вартості закон.

В. О. Хилько.

 

Схожі за змістом слова та фрази