Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ
   

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ

- здатність фіз. і юрид. осіб у встановленому порядку бути суб'єктами права, тобто носіями суб'єктив. прав та юрид. обов'язків. Щодо юрид. осіб ця здатність виявляється в їх компетенції, сукупності прав і обов'язків, які надаються їм для виконання відповід. функцій. П. фіз. осіб складається з їх правоздатності й дієздатності (див. Дієздатність громадянина). В деяких випадках вона включає і деліктоздатність. Розрізняються такі види індивідуальної П.: а) загальна — здатність особи бути учасником прав, відносин взагалі; б) галузева — здатність особи бути учасником відносин, які регулюються нормами тієї чи ін. галузі права (напр., трудова, сімейна, цивільна П.); в) спеціальна — здатність суб'єкта бути учасником певного кола правовідносин у межах даної галузі права (напр., спеціальна П. посад, осіб у межах адм. правовідносин). У галузях права, що регулюють владні відносини (конст. право, адм. право), спеціальна П. має свої різновиди: а) активна П., якою наділені носії влад, повноважень; б) пасивна П., яка надана підпорядкованим суб'єктам. Реалізація П. забезпечується і засобами юрид. відповідальності.

Літ.: Алексеев С. С. Общая теория права, т. 2. М., 1982; Общая теория права и гос-ва. М., 1994; Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001.

С. Л. Лисенков.

 

Схожі за змістом слова та фрази