Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАДЗВИЧАЙНІ ТА ОСОБЛИВІ СУДИ
   

НАДЗВИЧАЙНІ ТА ОСОБЛИВІ СУДИ

-суд. органи, які утворювалися для прискореного вирішення окремих, особливих для даного періоду, категорій справ. Діяли в РФСРР і УСРР за спрощеною процедурою судочинства, справи розглядалися за відсутності захисту. За пост. Нар. Секретаріату УСРР «Про введення народного суду на Україні» від 4.1 1918 ліквідовувалися усі раніше діючі суд. установи і одночасно з організацією нар. судів передбачалося утворення рев. трибуналів. Склад і порядок їх діяльності визначалися Положенням про революційні трибунали від 23.1 1918. Рев. трибунали обиралися радами роб., солд. і сел. депутатів. Попереднє розслідування покладалося на слідчі комісії при рев. трибуналах, обвинувачення повинно було пред'являтися протягом 48 годин. Вироки рев. трибуналів оскарженню не підлягали. За часів Директорії УНР (22.ІХ 1918 по 26.1 1919) як надзвичайні на тер. України діяли військ.-польові суди.

11.ХІІ 1918 Тимчас. роб.-сел. уряд України прийняв Положення про особливі військові трибунали, утворені для б-би з контррев., військ, та ін. злочинами в Черв, армії. Декретом РНК УСРР «Про суд» 14.ІІ 1919 було затв. Положення про нар. суди і рев. трибунали УСРР, за яким утворено дві самост. судові системи: 1) нар. суди і ради нар. судів; 2) особливі суди для розгляду справ політ, противників — рев. трибунали, організація і порядок функціонування яких визначалися особливими законами. Рев. трибунали призначалися для розгляду політ, справ і займали верхній щабель суд. системи. До їх юрисдикції входили також справи про спекуляцію, хабарництво тощо. Рев. трибунали розглядали справи швидко, за відсутності захисту, обвинувачів, без дотримання форм, процедур.

У Положенні 1919 зазначалося, що в особливо важливих справах, які вимагають невідклад. вирішення, право винесення вироків надавалося надзв. комісіям (НК). Наступником НК з 1922 було Державне політичне управління УСРР (ДПУ УСРР). Для розгляду політ, справ пізніше утворювалися також «двійки», «трійки», особливі наради при НК.ВС СРСР і при НКВС УСРР. За пост. ВУЦВК від 23.УІІ 1921 утворено особливі камери нар. судів при губ. надзв. комісіях. Положенням про місц. органи юстиції (затв. НКЮ УСРР 5.Х 1921) при губ. раднарсудах і в усіх пов. центрах при пов. бюро юстиції були організовані особливі сесії нар. суду. На їх розгляд передавалися справи про дезертирство, порушення законів про працю, злісне ухиляння від сплати натур, податку, а також від військ, служби за реліг. переконаннями, цив. справи, де однією із сторін були держ. установи чи підприємства.

У зв'язку зі змінами у сфері землекористування і виникненням конфліктів між зем. громадами, їх членами і всередині окремих дворів 25.УІІІ 1921 за циркуляром Нарком'юсту і Наркомзему УСРР при кожному нар. суді утворено як суди першої інстанції особливі судові колегії, що розглядали скарги, пов'язані із землекористуванням та землевпорядкуванням. Як суди другої (касаційної) інстанції при радах нар. судів організовано зем.-судові колегії, а для заг. нагляду, контролю і керівництва зем. колегіями в складі НКЮ УСРР, при відділі верх. суд. контролю — центральна зем.-судова колегія.

Циркуляром НКЮ УСРР від 21.VII 1921 при губ. і окружних рев. трибуналах утворено особливі пост, податкові сесії для розгляду справ щодо порушення законів і постанов про натур, продподаток, а до складу особливих сесій нар. судів у губ. і пов. центрах вводився представник місц. прод. органу. 1921 при губпрофрадах і пов. бюро профорганізацій утворено дисциплінарні товариські суди, до підсудності яких віднесено порушення труд, дисципліни (запізнення, прогули), дрібні привласнення, пов'язані з роботою на підприємствах, зловживання, допущені при розподілі предметів першої необхідності й продуктів, тощо.

Положенням про судоустрій УСРР 1922 (затв. ВУЦВК) передбачалося, що поряд з єдиною системою нар. судів діють і спец, суди: військ, трибунали, трансп. трибунали, труд, сесії нар. судів. З прийняттям цього Положення ліквідовано дисциплінарні тов. суди, особливі сесії нар. судів, губ. та окружні (районні) рев. трибунали і надзв. сесії при них. Натомість надзв. сесії були утв. при губ. судах. На їх розгляд направлялися справи про шпигунство, політ, бандитизм, контррев. змови, злочини співробітників ДПУ тощо. 18.ІХ 1925 постановою ВУЦВК і РНК УСРР затв. Положення про надзвичайні сесії Верховного Суду УСРР і окружних судів. Головував у надзв. сесії член того суду, при якому тона утворювалася, а членами були співробітники ДПУ, обрані дод. членами Президією ВУЦВК для ВС, окружними виконкомами — для окружних судів. Надзв. сесія у складі ВС УСРР утворювалася для розгляду справ особливо важливих та про злочини, вчинені на тер. кількох округів. При розгляді справ у надзв. сесіях обмежувалися права підсудних, захисники в суд. засідання не допускалися, а участь прокурора була обов'язковою. Після ліквідації у 1930 окружних і утворення міжрайон. судів надзв. сесії діяли при міжрайон. судах, які розглядали справи у складі одного з членів міжрайсуду як голови і двох членів з числа співробітників ДПУ. У зв'язку з утворенням областей 1932 було запроваджено обл. суди, а міжрайсуди (крім Сталінського, який обслуговував райони Донбасу) ліквідовано. При обл. судах утв. надзв. сесії. 1934 надзв. сесії реорганізовано в спец, колегії у складі обл. судів і ВС УСРР, до підсудності яких належали крим. справи про політ, злочини. Вирішальним доказом у справах були визнання обвинувачених. 1938 спец, колегії при обл. судах і ВС УРСР ліквідовано. За Конституцією України 1996 утворення Н. та о. с. не допускається (ст. 125). Див. також Позасудові органи, Спеціальні суди.

Літ.: Сусло Д. С. Історія суду Рад. України (1917—19671рр.). К., 1968; Соломон П. Сов. юстиция при Сталине. М., 1999.

В. Т. Маляренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази