Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ
   

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ

(франц. utilisation — використання, від лат. utilis — корисний) — використання відходів як вторин. матеріальних чи енергет. ресурсів. Відносини у сфері У. в. регулюються Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про відходи» (1998), «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами» (2000) та ін. нормат.-прав. актами.

Суб'єкти госп. діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані: забезпечувати приймання та утилізацію використаних пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих підприємств, установ та організацій — суб'єктів госп. діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію; на основі матеріально-сировин. балансів в-ва виявляти і вести первин, поточ. облік кількості, типу й складу відходів, що утилізуються, та подавати стат. звітність про них у встановленому порядку; забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує технологія, що відповідає вимогам екол. безпеки; здійснювати орг., н.-т. і технол. заходи для макс. утилізації відходів, реалізації чи передачі їх ін. споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів; мати ліцензії на здійснення операцій у сфері, поводження з небезпеч. відходами і/або на право провадження діяльності, пов'язаної зі збиранням і заготівлею окр. видів відходів як вторин. сировини, і/або дозвіл на транскорд. перевезення небезпеч. відходів; передбачати при укладанні угод на поставку в Україну товар, продукції утилізацію чи вивезення з України використаних пакувальних матеріалів і тари; виконувати передбачені зак-вом обов'язки щодо запобігання забрудненню відходами навкол. природного середовища. Для збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів ведеться їх реєстр, в якому зазначаються номенклатура, обсяги утворення, кількісні та якісні характеристики відходів, інформація про поводження з ними та заходи щодо зменшення обсягів утворення відходів і рівня їх небезпеки. Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів ведеться на підставі звіт, даних виробників відходів, відомостей спеціально уповноважених органів викон. влади у сфері поводження з відходами. Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів визначається КМ України.

Орг.-екон. заходи забезпечення утилізації відходів передбачають: надання суб'єктам підприєм. діяльності, які утилізують, зменшують обсяги утворення відходів і впроваджують у в-во маловідходні технології, податкових, кред. та ін. пільг; визначення пріоритетів щодо фінансування за держ. контрактом підприємств, що впроваджують маловідходні технолог ії, обробляють і утилізують відходи; цільове фінансування н.-д. робіт з конкр. проблем утилізації відходів і зменшення їх утилізації; надання можливості залишати частину коштів від платежів за розміщення відходів на фінансування заходів щодо утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення відповідно до обгрунтованих інвестиц. проектів та програм; утворення фондів для цільового фінансування заходів щодо утилізації відходів за рахунок добровільних внесків виробників відходів, їх власників, вітчизн. та іноз. суб'єктів госп. діяльності, окр. гр-н, екол. страхування тощо.

Див. також Радіоактивні відходи, Токсичні (небезпечні) відходи.

В. М. Комарницький.

 

Схожі за змістом слова та фрази