Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ З ПІДТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ
   

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ З ПІДТРИМАННЯ ПРАВОПОРЯДКУ

- звід визначених ООН принципів поведінки посад, осіб, діяльність яких пов'язана із застосуванням права та які володіють поліц. повноваженнями, зокрема щодо затримання правопорушників. Прийнятий 34-ю сесією ГА ООН 17.XII 1979. Кодекс є рамковим док-том, що визначає межі правомір. поведінки зазнач, осіб, а також містить ряд положень процес, та орг. характеру щодо діяльності з підтримання правопорядку. Ухвалення зводу зумовлене важливістю підтримання правопорядку як для життя окр. осіб, так і для всього сусп-ва, і спрямоване на недопущення зловживань посад, осіб у цій сфері та на забезпечення прав людини. За правовим статусом Кодекс є рекомендац. актом. Після його прийняття ГА ООН звернулася до урядів країн — членів ООН з рекомендацією про використання Кодексу у нац. зак-ві та правоохор. практиці. Його положення набувають нормат. характеру для посад, осіб з підтримання правопорядку конкр. країни з моменту включення їх до нац. зак-ва. К. п. п. о. з п. п. складається з 8 статей; кожна з них супроводжується відповід. коментарем сформульованих у ньому правил поведінки зазначених посадових осіб і застосування їх в нац. зак-ві та діяльності правоохоронних органів. Статті 1, 2 і 8 містять заг. правила поведінки посад, осіб з підтримання правопорядку, згідно з якими ці особи при виконанні своїх обов'язків мають поважати та захищати людську гідність, права людини, поважати закон і Кодекс, а також, використовуючи свої можливості, запобігати та припиняти порушення закону. В ін. статтях визначені конкр. обов'язки цих осіб та заборонні норми щодо їх поведінки. Зокрема, Кодекс забороняє застосування тортур або ін. жорстоких, нелюдських або таких, що принижують людську гідність, видів поводження та покарання (ст. 5). Встановлено, що сила може бути застосована цими особами лише в разі крайньої необхідності і настільки, наскільки це необхідно для виконання їхніх служб, обов'язків (ст. 3). Кодекс вимагає від посад, осіб забезпечувати повну охорону здоров'я затриманих (ст. 6) та зберігати в таємниці отримані при виконанні служб, обов'язків конфіденц. відомості (ст. 4). Зазнач, особи зобов'язані не вчиняти жодних актів корупції, всіляко перешкоджати таким актам і вести з ними б-бу. Будь-який акт корупції, як і будь-яке ін. зловживання владою, визнається несумісним із статусом посад, особи з підтримання правопорядку. До будь-якої посад, особи з підтримання правопорядку, яка вчинила акт корупції, закон повинен застосовуватися повною мірою, оскільки уряди, які не здатні чи не хочуть забезпечити дотримання законності посад, особами, не можуть очікувати від гр-н дотримання ними правопорядку (ст. 7). Передбачені Кодексом принципи поведінки посад, осіб з підтримання правопорядку відображені у Конституції та ін. законах України. Залежно від характеру діянь порушення такими особами своїх службових обов'язків або їхній вихід за межі передбачених законом заборон чи обмежень тягне за собою крим., адм., дисциплінарну та цив.-правову відповідальність.

М. І. Мельник.

 

Схожі за змістом слова та фрази