Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Е-економік arrow ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА
   

ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА

- галузь соціології, що вивчає суспільно-історичні взаємовідносини людини і природного середовища в аспекті закономірностей розвитку суспільно-економічних формацій. Бурж. соціологи абсолютизують роль екологічних чинників у житті суспільства, ототожнюють соціальні процеси з біологічними, зводячи причини загострення кризових екологічних конфліктів до демографічних, антропогенних і наук.-тех. факторів, причому науку і техніку вони розглядають як соціально нейтральні явища. Науково-об'єктивне розуміння співвідношення людської діяльності й законів природи. їхню узгоджену взаємодію в структурі суспільної практики вперше розкрив марксизм у зв'язку з відкриттям всесвітньо-істор. ролі праці, її перетворюючих і формоутворюючих можливостей щодо природи й людини. Взаємозв'язок природних і соціальних чинників праці визначається формами власності на засоби виробництва, класовими відносинами, сусп. поділом праці й відповідним розвитком науки й техніки, які в сукупності зумовлюють історично певний спосіб матеріального й духовного виробн., а отже й характер освоєння і перетворення людиною природної й соціальної дійсності. Сучас. проблеми Е. с. полягають у необхідності планового переходу до комплексної переробки природної сировини, в створенні безвідходних технологічних процесів, в організації тер., індустріальних, агр.-пром. і наук.-виробничих комплексів відповідно до екологічних умов природних регіонів, в екологічному вихованні людини. Саме на це спрямована політика КПРС Рад. уряду в галузі охорони природи. Див також Географічна середовище, Відтворення природних ресурсів.

М. Ф. Тарасенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази