Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН
   

ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН

- 1) У Рос. імперії — звання, з присвоєнням якого особі надавалися певні права та привілеї. Введено цар. маніфестом від 10(22).IV 1832 одночасно зі скасуванням стану «іменитих громадян». Прав, становище П. г. визначалося у розд. III «Про міських обивателів» дев'ятого тому Зводу законів Російської імперії (вид. 1899). За цим актом розрізнялися потомственний і особовий П. г. Права потомственного П. г. переходили до його дітей. Умови набуття як потомственного, так і особового П. г. були різними. Так, щодо потомственного почес. громадянства закон передбачав належність до П. г. за правом народження, зарахування до П. г. за поданням відповід. міністрів тощо. Звання П. г. присвоювалося за імп. указом. Потомственні П. г. отримували від Сенату грамоти, а особові П. г. — свідоцтва. Всі П. г. звільнялися від подушної податі, рекрутської повинності й тілесних покарань, мали право

брати участь у міському самоврядуванні та ін. Законодавство імперії передбачало втрату прав П. г. в разі притягнення відповідної особи до кримінальної відповідальності, поєднаної з позбавленням усіх прав стану або з втратою усіх особистих прав. У Рос. імперії існувало звання П . г. відповідного міста, але воно не давало його носію таких прав, як станове звання П. г. 2) В сучас. Україні — звання, яке присвоюється здебільшого міськими радами окр. особам на відзнаку їхніх заслуг перед певним містом (П. Г. міста).

В. Д. Гончаренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази