Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УЧИЛИЩЕ
   

УЧИЛИЩЕ

— в Україні вид навчального закладу, що забезпечує реалізацію потреб гр-н у профес.-технічній освіті, оволодінні певними професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я. Утворюються і функціонують відповідно до соціально-екон. потреб д-ви чи окр. регіону за наявності необхідної матеріально-тех. і навч.-метод, бази, відповідних пед. працівників. Залежно від профілю, ступеня акредитації, напрямів діяльності тощо існують: профес.-технічні У. відповід. профілю; професійні У. соціальної реабілітації; вищі професійні У.; профес.-художні У.; художні профес.-технічні (в т. ч. вищі) У.; У.-агрофірми (в т. ч. вищі); У.-заводи та ш. типи У. За формою власності можуть утворюватися державні, комунальні та приватні У. Прав, статус та порядок організації і діяльності У. визначаються Законами України «Про освіту» (1991), «Про професійно-технічну освіту» (1998), ін. нормат.-прав. актами у галузі освіти, а також статутними док-тами У.

Згідно з цими актами порядок утворення, реорганізації та ліквідації У. встановлюється КМ України. Потреба в У. визначається КМ України, а їх мережа — спеціально уповноваженим центр, органом викон. влади у сфері профес-технічної освіти за пропозиціями міністерств та ін. центр, і місц. органів викон. влади. Засновниками У. можуть бути: центр, та місц. органи викон. влади, підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно вщ форми власності та підпорядкування, гр-ни України.

У. має статус юрид. особи, діє на підставі статуту, може мати філії, відділення, навч.-вироб., навч.-комерц., видавничо-полігр., соціально-культурні, спорт.-оздоровчі та ін. підрозділи. У. можуть утворювати в установленому порядку разом з вищими навч. закладами, підприємствами, установами, організаціями навч.-вироб. комплекси, входити до асоціацій та іїч. об'єднань юрид. осіб. Незалежно від форм власності та підпорядкування У. розпочинають діяльність, пов'язану з підготовкою фахівців та надання ін. осв. послуг, після отримання ліцензії, порядок видачі якої встановлюється КМ України. До осн. повноважень та напрямів діяльності У. належать: організація навч.-вих. процесу, вибір форм та методів навчання; навч.-вироб., навч.-вих., навч.-метод., фін.-госп. та вироб.-комерційна діяльність; розробка роб навч. планів з професій та роб навч. програм з навч. предметів; розробка правил прийому учнів на основі типових правил прийому; організація харчування, матеріальне забезпечення та побут, обслуговування учнів; атестація пед. працівників; організація вироб. навчання учнів, слухачів на підприємствах, в установах та організаціях; матеріально-тех. забезпечення навч.-вих. процесу та ін. Керівництво діяльністю державних У. здійснює директор, який призначається на посаду уповноваж, органом на конкурс, основі шляхом укладення з ним труд, договору (контракту). Керівник У. іншої форми власності призначається його засновником. Вищим колегіальним органом громад, самоврядування У. є заг. збори (конференції) колективу, рішення якого мають дорадчий характер.

В. П. Нагребелъний, В. П. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази