Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow стрих-судн arrow СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ПРИНЦИП
   

СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ПРИНЦИП

— один з основних принципів міжнародного права, який полягає в тому, що всі держави юридично рівні; кожна держава є суб'єктом міжнар. права з моменту свого виникнення (незалежно від визнання її ін. державами) і має право брати участь у міжнар. відносинах, зокрема в конференціях і організаціях, у розв'язанні питань, що зачіпають її інтереси. Одним з найважливіших проявів цього принципу є те, що норми міжнар. права створюються самими д-вами (рівноправними суб'єктами міжнар. права) шляхом узгодження. С. р. п. закріплено в Статуті ООН, у Заключному акті Наради з питань безпеки і співробітництва в Європі 1975 в Хельсінкі. Основу змісту С. р. п. становить нерозривний зв'язок принципу поважання держ. суверенітету і принципу рівноправності д-в. Після Великої Жовтн. соціалістичної революції, яка поклала початок докорінній перебудові системи міжнар. відносин та формуванню нового міжнар. права, С. р- п. утвердився у повному обсязі. Внаслідок активної боротьби Рад. д-ви, а після 2-ї світової війни і ін. соціалістичних країн та молодих незалежних д-в у міжнар. праві ліквідовано інститути, які суперечили С. р. п., утвердився ряд нових осн. принципів та прогресивних норм, що сприяло його зміцненню та розвиткові. Нормативний зміст С. р. п. зафіксовано в Декларації про принципи міжнар. права 1970 (див. Декларації ООН), у якій підкреслено, що всі д-ви користуються суверенною рівністю, мають однакові права і обов'язки, є рівноправними членами міжнар. співдружності незалежно від відмінностей екон., соціального, політ. або ін. характеру. Декларація перелічує складові елементи поняття "суверенної рівності принцип", серед яких — обов'язок кожної д-ви поважати правосуб'єктність ін. д-в; право вільно обирати і розвивати свої політ., соціальні, екон. та культур. системи. В Конституції СРСР (ст. 29) законодавчо закріплено, що С. р. п. є одним із конституційних принципів, на основі яких будуються відносини СРСР з ін. д-вами.

Н. М. Ульянова.

 

Схожі за змістом слова та фрази