Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
   

СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

- діяльність спеціально уповноваж, осіб (комісій), спрямована на встановлення обставин і причин неналеж. виконання служб, обов'язків посадовими особами і службовими особами. Здійснюється на підставі ст. 22 Закону України «Про державну службу» (1993). Провадиться офіційно щодо дій або бездіяльності державних службовців під час проходження ними державної служби. Осн. завдання С. р.: повне, всебічне та об'єктивне з'ясування обставин вчинення правопорушень чи настання події; виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню порушення чи настання негат. наслідків події; притягнення до відповідальності винних за вчинене правопорушення та усунення негат. наслідків тощо. Умови і процедура проведення С. р. щодо держ. службовців регулюються пост. КМ України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовц ів» від 13.IV 2000. Рішення щодо С. р. приймають вищі посад, особи д-ви: перший віце-прем'єр-міністр України, керівник держ. органу (посад, особа), котрий призначив на посаду держ. службовця, щодо якого має проводитися таке розслідування; керівник органу, де працює (служить) держ. службовець. С. р. також повинно проводитися на вимогу самого держ. службовця з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри щодо грубих порушень ним зак-ва. Проводити С. р. може Голов-держслужба України за дорученням відповід. посад, осіб або за безпосеред. зверненням держ. службовця. Рішенням щодо проведення С. р. одночасно призначаються голова комісії з проведення такого розслідування, інші її члени, вказуються мета С. р., дата його початку і завершення (у межах двох місяців). Члени комісії з проведення С. р. несуть персон, відповідальність згідно із зак-вом за повноту, всебічність і об'єктивність висновків розслідування та нерозголошення інформації, що стосується цього розслідування. Особа, щодо якої проводиться С. р., має право у будь-який момент узяти в ньому участь, пояснювати факти, робити заяви, подавати відповідні док-ти і порушувати клопотання про залучення нових док-тів, вимагати дод. вивчення пояснень осіб, причетних до справи. На час такого розслідування держ. службовець може бути відсторонений від виконання повноважень за посадою, але за ним має зберігатися зарплата. За результатами С. р. члени комісії складають акт, підписують його і подають на розгляд керівникові держ. органу (посад, особі), який призначив розслідування. Держ. службовець, щодо якого проводилося С. р., має бути ознайомлений з актом перед його поданням на розгляд керівникові. На вимогу керівника держ. органу (посад, особи), якому доручено здійснити С. р., голови або членів комісії з його проведення чи держ. службовця, щодо котрого воно проводилося, акт, складений за результатами розслідування, повинен розглядатися в їх присутності. За цим актом керівник держ. органу (посад, особа), якому доручено провести розслідування, приймає в 10-денний строк відповідне рішення. Держ. службовець має бути ознайомлений з ним.

За мат-лами С. р. держ. службовець може бути притягнений до відповідальності згідно із зак-вом. Рішення, прийняте за результатами С. р., держ. службовець має право оскаржити згідно з чинним зак-вом. С. р. здійснюється також щодо осіб, які не підпадають під категорію держ. службовців, але працюють на держ. службі (напр., військовослужбовці ЗС України, працівники правоохоронних органів тощо). Порядок проведення С. р. стосовно таких осіб регламентується відомчими нормат.-прав. актами (напр., Порядок проведення службових розслідувань у митних органах України, затв. Держмитслужбою 27.УІІ 1999; Положення про службове розслідування авіаційних подій на території України, затв. Держдепартаментом авіаційного транспорту України 28.XI 1995; Інструкція про порядок проведення службових розслідувань в органах внутрішніх справ України, затв. МВС України 6.ХІІ 1991, тощо).

О. В. Бакаєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази