Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РІШЕННЯ
   

РІШЕННЯ

- 1) У найбільш загальному соціально-психол. плані — свідомий і вольовий акт особи, який передбачає вибір між альтернат, варіантами можливої поведінки у процесі досягнення певної мети. 2) За юрид. змістом — прав, акти, які встановлюють нові, змінюють чи скасовують діючі прав, норми. Кожне Р. з процес, погляду проходить такі стадії, як підготовка, прийняття і виконання. Підготовка Р. полягає в обгрунтуванні варіанта для його прийняття. Ця стадія містить з'ясування проблеми та її осмислення, збір і аналіз інформації, постановку завдань, пошук шляхів їх вирішення. Стадія прийняття Р. здебільшого формалізована, в колект. органах пов'язана з процедурами обговорення і голосування. Виконання — це факт, реалізація завдань, поставлених у прийнятому Р. Стадія виконання потребує тих P., які між актом прийняття і досягненням результату вимагають цілеспрямованої діяльності. Деякі Р. реалізуються безпосередньо в момент їх прийняття — призначення на посаду, оголошення подяки чи догани тощо.

Р. мають різну форму залежно від суб'єкта прийняття та його прав, статусу. Форма Р. органів держ. влади, органів місц. самоврядування в Україні визначається Конституцією та актами зак-ва; політ, партій і громад, орг-цій — їх статутами. Зокрема, Р. Президента України оформляються указами і розпорядженнями, ВР України — законами і постановами, КМ України — постановами і розпорядженнями, органів місц. самоврядування — Р., судових органів — ухвалами, постановами, вироками, Р. Коло Р., що їх можуть приймати органи держ. влади, місц. самоврядування, визначається їх компетенцією.

За сферою застосування і прийняття найпоширенішими є управлінські Р., тобто акти, прийняті суб'єктами управління, обов'язкові для виконання керованими об'єктами. Див. також Акти органів виконавчої влади, Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, Державне управління, Державний акт, Судове рішення, Управлінське рішення.

М. Ф. Селівон.

 

Схожі за змістом слова та фрази