Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ц arrow ЦЕМКО
   

ЦЕМКО

Володимир Павлович (21.ІІІ 1926, м. Ялта — 7.Х 1997, Київ) — укр. правознавець і економіст, канд. юрид. наук з 1964, доктор екон. наук з 1992, чл.-кор. НАН України з 1995, академік Укр. екол. АН з 1992. Закін. 1952 юрид. ф-т Одес. ун-ту, 1963 — аспірантуру Сектора д-ви і права АН УРСР (тепер Ін-т д-ви і права НАН України). В 1952—60 — адвокат, зав. юрид. консультації За-поріз. обл. колегії адвокатів. З 1963 — наук, співробітник-консультант наук.-орг. відділу Президії АН УРСР. У 1964-71 - ст. наук, співробітник відділу з розробки проблем розвитку зем. відносин і використання зем. ресурсів УРСР Ін-ту економіки АН УРСР. З 1971 — ст. наук, співробітник, у 1974 — зав. відділу розміщення і тер. організації с. г. Ради по вивченню продуктивних сил УРСР АН УРСР, згодом — відділу регіон, проблем охорони зем. ресурсів цієї ж Ради. Досліджував прав, питання сільськогосп. використання земель, екон.-екол. ефективності охорони зем. ресурсів, проблеми економіки землекористування в Україні. Осн. праці: «Пенсії і допомога членам колгоспів» (1966), «Право сільськогосподарського використання землі в Українській РСР» (1975), «Корисні копалини Світового океану» (1979, у співавт.), «Актуальні проблеми охорони довкілля» (1979), «Використання низькоефективних земель в УРСР» (1981), «Правові питання діяльності виробничих аграрно-промислових об'єднань» (1983),

Цемко Володимир Павлович - leksika.com.ua

«Чорноморсько-Азовський басейн (правові питання використання простору і ресурсів)» (1991).

В. П. Горбатенко.