Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow САНКЦІЯ
   

САНКЦІЯ

(лат. sanctio — непорушний закон, найсуворіша постанова) — 1) Складова частина, елемент лог. структури заг. норми права (передусім правоохоронної), що вказує на можливі заходи держ. впливу на порушника даної норми, гол. чином — у формі примусу (див. Гіпотеза, Диспозиція).

2) Передбачені законом або договором заходи впливу, міра юрид. відповідальності за порушення зак-ва або договір, зобов'язання, що застосовуються до винної особи і тягнуть за собою певні несприятливі (негативні) для неї наслідки. Залежно від характеру цих заходів та органів, що їх застосовують, С. поділяють на кримінально-правові, адміністративно-правові, дисциплінарно-правові та майнові. Крим.-правові С. (позбавлення волі, виправні роботи, штраф та ін.) застосовуються виключно судом; адм.-правові (штраф, адміністративний арешт) — судом або уповноваженими держ. органами чи їх посадовими особами: дисциплін.-правові [догана, звільнення з роботи (посади) тощо] — адміністрацією установи, підприємства чи організації. Майнові С. (напр., відшкодування порушником потерпілій особі збитків або стягнення на її користь майна, сплата пені, неустойки чи штрафу та ін.) призначаються судом заг. юрисдикції або госп. судом як самост. захід чи в поєднанні з ін. заходами. С. застосовуються також з боку відповідних держ., фін., мит., подат. органів, банків, установ тощо.

За способом охорони правопорядку С. поділяють на правовідновлюючі, які спрямовані на усунення завданої правопорушенням безпосеред. шкоди (напр., відшкодування збитків у разі цив.-прав. відповідальності), і штрафні, або каральні, осн. завдання яких — заг. і конкретна (спеціальна) превенція (напр., позбавлення волі на певний строк у разі крим.-прав, відповідальності). Залежно від ступеня визначеності розрізняють С. абсолютно визначені (вони не можуть бути зменшеними чи збільшеними за своїм обсягом органом, що їх застосовує), відносно визначені (мають вищу і нижчу межі заходів юрид. впливу) та альтернативні (містять дві або кілька С. різного роду і якісного змісту). Окремо розрізняють договірні С. за порушення умов договорів поставки продукції, підряду, позики, банків, кредиту та ін., які реалізуються через сплату неустойки, пені, штрафів, підвищених процентів, закриття банківського рахунку, вилучення матеріальних чи грош. цінностей тощо. В господарському праві спеціально виокремлюють С. операт.-господарські (відмова від оплати за зобов'язаннями, відстрочення відвантаження продукції чи виконання робіт, відмова від встановлення на майбутнє госп. відносин та ін.) та адм.-господарські (вилучення прибутку, зупинення операцій за рахунками, застосування антидемпінгових заходів, припинення експортно-імпорт. операцій тощо). Види С. та порядок їх застосування визначаються КК України, КпАП України, КЗпП України, МК України, БК України, ЦивК України, ГК України, КПК України, ЦПК України, ГПК України, а також окр. законод. актами про валютне регулювання, оподаткування, зовнішньоекон. діяльність, захист прав споживачів та ін.

3) Затвердження (санкціонування) вищою інстанцією будь-якого акта [рішення, вказівки нижчої інстанції (органу)] та надання йому чинності або визнання законності певного док-та чи дії.

4) Встановлений законом порядок обов'язкового затвердження прокурором відповід. постанов (див. Санкція прокурора) або винесення мотивованого рішення судом про вжиття щодо особи заходів примус, або обмежувального характеру у випадках, визначених Конституцією та ін. законами України. С. необхідна, напр., для здійснення запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, при проведенні обшуку, прослуховуванні телеф. розмов тощо.

5) В міжнародному праві — засоби примус, впливу, що застосовуються міжнар. співтовариством (міжнар. організаціями) до д-ви у разі порушення нею своїх міжнар. зобов'язань або норм міжнар. права (див. Санкції міжнародно-правові).

Літ.: Веремеенко И. И. Адм.-прав, санкции. М., 1975; Братусь С. Н. Юрид. ответственность и законность. М., 1976; Лейст О. Э. Санкции и ответственность по сов. праву. М., 1981; Ветрова Г. Н. Санкции в судеб, праве. М., 1991; Колпаков В. К. Адм. право України. К., 1999; Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001; Хуторян Н. М. Теор. проблеми матеріальної відповідальності сторін труд, правовідносин. К., 2002.

В. П. Нагребельний, Л. М. Стрельбицька, Р. А. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази